Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học diễn ra vào ngày 22/5 hàng năm. Năm 2024, Liên hợp quốc đã lựa chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là "Be part of the Plan" - "Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học". Đây là thông điệp và là lời kêu gọi các bên liên quan cùng tham gia, đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh...

Đồ uống lên men probiotic từ một số loài rong đỏ Việt Nam

Đồ uống lên men probiotic từ một số loài rong đỏ Việt Nam

Rong đỏ Việt Nam là nguyên liệu được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ chế biến thực phẩm như agar, carragenan được sản xuất từ các chi rong Gracilaria và Kappaphycus. Bên cạnh đó có nhiều loài rong đỏ được sử dụng làm thực phẩm trong cuộc sống thường ngày Điều này chỉ ra sự an toàn trong thực phẩm của các loài rong đỏ Việt Nam. Trong khi đó phát...

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Ngày 12/9/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường có công văn số 5352/BTNMT-TTTT gửi đến các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi...