Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2024

Hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2024

Ngày Đại dương thế giới 08/06 do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại. Đại dương nuôi sống nhân loại và mọi sự sống...

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học diễn ra vào ngày 22/5 hàng năm. Năm 2024, Liên hợp quốc đã lựa chọn chủ đề cho Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là "Be part of the Plan" - "Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học". Đây là thông điệp và là lời kêu gọi các bên liên quan cùng tham gia, đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh...

Đồ uống lên men probiotic từ một số loài rong đỏ Việt Nam

Đồ uống lên men probiotic từ một số loài rong đỏ Việt Nam

Rong đỏ Việt Nam là nguyên liệu được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ chế biến thực phẩm như agar, carragenan được sản xuất từ các chi rong Gracilaria và Kappaphycus. Bên cạnh đó có nhiều loài rong đỏ được sử dụng làm thực phẩm trong cuộc sống thường ngày Điều này chỉ ra sự an toàn trong thực phẩm của các loài rong đỏ Việt Nam. Trong khi đó phát...