Phòng Vật liệu tiên tiến

Trưởng phòng: TS. Hoàng Mai Hà
Điện thoại: 0912849094
Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ha jpg

   1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số ĐT; Địa chỉ E-mail

1
Hoàng Mai Hà
Trưởng phòng
091 284 90 94
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2
Nguyễn Đình Tuyến
Nghiên cứu viên chính
091 322 39 00
3
Nguyễn Đức Tuyển
Nghiên cứu viên
0122 632 30 07
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4
Hồ Thị Oanh
Nghiên cứu viên
097 341 85 80
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5
Hắc Thị Nhung
Nghiên cứu viên
0165 262 74 82
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6
Phạm Duy Linh
Nghiên cứu viên
0982391425
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7
Dương Thị Hải Yến
Nghiên cứu viên
01238090305
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8
Nguyễn Thị Thu An
Nghiên cứu viên
 

    2. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu, chế tạo vật liệu nano, nanocomposite ứng dụng trong nông nghiệp, y dược ….

- Nghiên cứu chế tạo tạo các polyme cấu trúc pi liên hợp ứng dụng trong lĩnh vực quang điện tử.

    3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

    a.   Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

    b.  Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

    c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

    d.   Bằng phát minh sáng chế:

 

Stt

Các tác giả

Tên sáng chế

Số

Ngày cấp

Số trang

1

Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Văn Thao, Ngô Trịnh Tùng, Trần Đính Mấn, Hoàng Mai Hà…

Phương pháp sản xuất vật liệu polyme tự phân hủy sinh học từ rơm rạ

14731

27/10/2015

23

2

Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Văn Thao, Hoàng Mai Hà, Vũ Quốc Thắng, Nguyễn Đức Tuyển…

Phương pháp chế tạo vật liệu nanocomposite

17325

11/08/2017

20

3

Nguyễn Đình Tuyến, Nguyễn Thị Phương Dung, Đặng Hải Long, Nguyễn Thị Quyên, Lương Văn Sơn, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Doãn Anh Tuấn, Nguyễn Thế Anh,…

Thiết bị quang xúc tác để xử lý amoniac, hydrosulfua và mercaptan trong không khí bằng ánh sáng mặt trời

18641

05/03/2018

23

       e.  Các giải thưởng khoa học:

f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

Sản phẩm Nano Bạc SL400 ứng dụng trong nông nghiệp nhằm diệt nấm bệnh cho cây trồng

    4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

    Đã đào tạo: 2 thạc sĩ, 3 nghiên cứu sinh

    5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

            Phòng có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng Hòa Séc, Belarus, Canada trong việc thực hiện các đề tài dự án chung, trao đổi khoa học, đào tạo ngắn hạn …

    6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)

   - Năm 2016: Lao động tiên tiến

   - Năm 2017: Giấy khen

 
                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học