Trưởng phòng: TS. Nguyễn Quang Trung
                                                                                   Điện thoại: 0909901871
Địa chỉ E-Mail: trungquang­_cnhhyaoo.com
 

ANH HOA HOC BM 

           1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

DANH SACH PHONG HLBE 2023

 
1. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực hóa lý, hóa học bề mặt của các chất và vật liệu xúc tác, hấp phụ, chất ức chế enzym, chất có hoạt tính sinh học;
2. Định hướng ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực vật liệu tiên tiến, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao;
3. Hợp tác nghiên cứu và đào tạo sau đại học trong lĩnh vực hóa lý bề mặt.

  

  

                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: