Phòng Hoạt chất sinh học

Trưởng phòng: Nguyễn Quyết Tiến

Điện thoại: 0982790563

Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tien

      1. Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

    
STT
Họ và tên
Chức vụ
(Học hàm, học vị)
Số ĐT; Địa chỉ E-mail
1
Nguyễn Quyết Tiến
TS, NCVC, Trưởng phòng
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2
Trần Quang Hưng
Tiến sĩ, NCVC, Phó trưởng phòng
hungtq@ gmail.com
3
Nguyễn Ngọc Tuấn
Tiến sĩ, NCVC
nntuanvhh@ gmail.com
4
Trương Thị Thanh Nga
Tiến sĩ, NCVC
nga.truongtthanh@ gmail.com
5
  Nguyễn Quảng An
  Thạc sĩ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: rgb(0, 62, 123); text-decoration: none;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       2. Lĩnh vực nghiên cứu:

 

·   Hóa thực vật (các hoạt chất sinh học từ thiên nhiên)

·   Thiết kế, tổng hợp các hợp chất hữu cơ phát quang mới.

·   Thiết kế, tổng hợp các hoạt chất có hoạt tính sinh học trên cơ sở các hợp chất dẫn đường thiên nhiên và tổng hợp toàn phần.
      ·   Phát triển các phương pháp mới trong tổng hợp hữu cơ.

    3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

    a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên:

 

STT

Tên đề tài/ Cấp Quyết định

Chủ nhiệm đề tài

Kinh phí

Thời gian

Kết quả đạt được

1

Research on synthesis and investigation of physical properties of  Nitrogen-containing conjugated heterocycles applied in Organic Semiconductors

Mã số:104.01-2015.81

Thuộc hướng: NAFOSTED

Trần Quang Hưng

 

2016 - 2019

Đang thực hiên

    b.  Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

    c. Sách chuyên khảo đã xuất bản: 

 
      Nguyễn Quyết Tiến (CB), Vũ Đình Hoàng, Nguyễn Thị Quỳnh Giang. Giáo trình Hóa dược, Dược lý học, NXB Đại Học Vinh, 2017.

                Nguyễn Quyết Tiến (CB), Đặng Ngọc Quang, Trương Thị Thanh Nga, Phạm Thị Hồng Minh, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Quảng An. Giáo trình Hóa học các hợp chất thiên nhiên, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017.

          Nguyễn Thanh Bình (CB), Đặng Thanh Tuấn (CB), Triệu Quý Hùng, Trần Quang Hưng, Đặng Thanh Tùng, Trần Thị Phương Thảo, Tổng hợp hữu cơ Tập 1, NXB KH&KT, 2014.

                   Nguyễn Hiển (CB), Nguyễn Thanh Bình (CB), Đỗ Quang Hiền, Đặng Thanh Tuấn, Trần Vũ Hùng, Trần Quang Hưng, Ngô Ngọc Thắng, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Vũ Quang Thành, Tổng hợp hữu cơ Tập 2, NXB KH&KT, 2016.

    d. Bằng phát minh sáng chế:

    e. Các giải thưởng khoa học:

    f. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

    4.   Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

 
             - Ph.D Đỗ Tiến Lâm               2016
            - Ph.D Trần Đức Đại               2018

    5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

 
   6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất) 
 
                                                                                                                                                            Xử lý tin: Viện Hóa học