Ngày Đại dương thế giới 08/06 do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; cùng tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại. Đại dương nuôi sống nhân loại và mọi sự sống trên Trái đất, nhưng những hiểu biết của chúng ta về đại dương còn rất hạn chế so với sự rộng lớn, bao la của đại dương. Các tác động và hậu quả thảm khốc gây ra cho đại dương đang được báo động ở nhiều nơi trên thế giới.

Ngày Đại dương thế giới 2024: đánh thức hiểu biết về giá trị xanh bền vững - Ảnh 1.
 
Ngày Đại dương thế giới 2024: đánh thức hiểu biết về giá trị xanh bền vững - Ảnh 2.

Nhặt rác làm sạch ngoài biển và bờ biển đang được nhiều địa phương tăng cường

Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024 là "Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương" (Awaken new depths) kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương, vì một đại dương xanh và bền vững.

Hưởng ứng tinh thần này, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08/06 là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời với bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển.

Gắn với chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 là "Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển".

Nguồn: https://vtv.vn/doi-song/ngay-dai-duong-the-gioi-2024-danh-thuc-hieu-biet-ve-gia-tri-xanh-ben-vung-20240529090822497.htm

 

Bài viết khác: