STT

Tên NCS

Thời gian đào tạo

Chuyên ngành

NCS KHOA HÓA HỌC 

Trong hạn chính thức

 

 

NCS chất lượng quốc tế

 

 

1

Nguyễn Thị Hồng Vân

2021-2025

Hóa lý thuyết và hóa lý

2

Vũ Thị Duyên

2021-2024

Hóa phân tích

3

Nguyễn Thị Kim Ngân

2020-2024

Hóa phân tích

4

Nguyễn Ngọc Tiến

2020-2024

Hóa lý thuyết và hóa lý

5

Huỳnh Thị Ngọc Ni

2019-2023

Hóa hữu cơ

6

Nguyễn Thị Thùy Linh

2019-2023

Hóa hữu cơ

7

Nguyễn Thị Quỳnh Giang

2019-2023

Hóa hữu cơ

8

Bùi Văn Trung

2019-2023

Hóa phân tích

NCS thường

 

 

9

Phạm Minh Thúy

2021-2025

Hóa lý thuyết và hóa lý

10

Lê Văn Dũng

2021-2025

Hóa lý thuyết và hóa lý

11

Đinh Thị Huyền Trang

2020-2024

Hóa phân tích

12

Bùi Hải Ninh

2020-2024

Hóa hữu cơ

13

Phạm Thị Tốt

2019-2022

Hóa lý thuyết và hóa lý

14

Trương Thị Bình Giang

2018-2022

Hóa phân tích

15

Bá Thị Châm

2018-2022

Hóa hữu cơ

16

Đoàn Thị Bích Ngọc

2018-2022

Hóa vô cơ

NCS gia hạn

 

 

17

Nguyễn Thị Hạnh

2018-2021

Hóa vô cơ

18

Nguyễn Thị Lương

2017-2021

Hóa hữu cơ (cao phân tử)

19

Trần Hữu Quang

2017-2021

Hóa hữu cơ

20

Lê Thị Hồng Thúy

2017-2021

Hóa hữu cơ (cao phân tử)

21

Nguyễn Đức Hải

2016-2020

Hóa lý thuyết và hóa lý

22

Nguyễn Minh Quân

2017-2020

Hóa hữu cơ

NCS đã bảo vệ cơ sở 

23

Phạm Thị Thu Trang

2017-2020

Hóa hữu cơ

24

Hồ Thị Oanh

2017-2021

Hóa hữu cơ

25

Trương Thị Hạnh

2017-2021

Hóa lý thuyết và hóa lý

26

Nguyễn Minh Trí

2016-2021

Hóa hữu cơ

27

Dương Hương Quỳnh

2017-2020

Hóa hữu cơ

28

Nguyễn Thị Chúc

2017-2020

Hóa lý thuyết và hóa lý

29

Trần Thị Hoa

2016-2020

Kỹ thuật hóa học

30

Lý Thị Thu Hoài

2017-2020

Hóa hữu cơ

31

Nguyễn Bá Ngọc

2014-2018

Hóa hữu cơ

NCS trả về đơn vị quản lý

32

Phạm Quang Dương

2015-2018

Kỹ thuật hóa học

33

Phạm Văn Lâm

2014-2018

Hóa vô cơ

34

Nguyễn Thị Thanh Bảo

2013-2017

Hóa lý thuyết và hóa lý

KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG 

35

Nguyễn Thanh Hòa

2017-2021

Kỹ thuật môi trường

KHOA KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ NĂNG LƯỢNG 

36

Hoàng Thị Trang Nguyên

2020-2024

Vật liệu cao phân tử và tổ hợp

 

 

 

 

Bài viết khác: