Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Đoàn Thị Bích Ngọc

Đề tài: “    Nghiên cứu tổng hợp nano Cu2O-Cu/Alginate ứng dụng làm chất phòng trừ bệnh thực vật ”

Chuyên ngành:  Hóa vô cơ  Mã số: 9 44 01 13

Thời gian:  14h00, ngày 22 tháng 11 năm 2023 (thứ Tư)

Địa điểm:    Phòng họp tầng 17 (Phòng 1705), Tòa nhà Ươm tạo Công nghệ - A28

                              

Bài viết khác: