Danh sách Ban chấp hành Công đoàn Viện Hóa học Nhiệm kỳ 2017-2022

STT

Họ và tên

Chức vụ

1.               

Trịnh Đức Công

Chủ tịch

2.               

Đỗ Trung Sỹ

Phó Chủ tịch

3.               

Nguyễn Quyết Tiến

Ủy viên

4.               

Trần Hữu Quang

Ủy viên

5.               

Trần Quang Vinh

Ủy viên

6.               

Mai Thị Thanh Thùy

Ủy viên

7.               

Phạm Thị Ninh

Ủy viên

8.               

Trần Thị Hạnh

Ủy viên

9.               

Quản Thị Thu Trang

Ủy viên

Bài viết khác: