1. Lực lượng cán bộ:

 

Tính đến tháng 05/2024, tổng số  viên chức và người lao động là 161 cán bộ, trong đó số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước: 100, số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 61

+ Theo trình độ: có 02 GS.TS, 14 PGS.TS, 63 Tiến sĩ, 64 ThS, 30 Đại học, 03 cao đẳng, 01 khác

+ Theo chức danh: 14 Nghiên cứu viên cao cấp (và tương đương); 44 Nghiên cứu viên chính (và tương đương); 99 nghiên cứu viên (và tương đương); 03 Nghiên cứu viên cao đẳng và 01 Lái xe.

2. Ban lãnh đạo:

* Viện trưởng: GS.TS.NCVCC. Ngô Quốc Anh

* Phó Viện trưởng:  

- PGS.TS. NCVC. Hoàng Mai Hà

- TS. NCVC. Trần Quang Vinh

3. Hội đồng khoa học:

- Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến

- Phó Chủ tịch: PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy

- Thư ký: PGS.TS. Hoàng Mai Hà

- Ủy viên: 15 ủy viên

4. Phòng Quản lý tổng hợp:

- Trưởng phòng: CVC. Nguyễn Thị Lan Anh

- Phó trưởng phòng: CVC. Vương Thị Thu Quyên

- Kế toán trưởng: ThS. Võ Hồng Quang

5. Các phòng chuyên môn: Gồm 17 phòng nghiên cứu và 01 Trung tâm tương đương cấp phòng, cụ thể:

 • Phòng Nghiên cứu phát triển dược phẩm
 • Phòng Vật liệu tiên tiến
 • Phòng Điện hoá 
 • Phòng Tổng hợp Hữu cơ
 • Phòng Hoạt chất sinh học
 • Phòng Công nghệ Hóa sinh
 • Phòng Hoá dược
 • Phòng Hóa sinh ứng dụng
 • Phòng Hóa sinh môi trường
 • Phòng Hoá vô cơ - Hóa lý
 • Phòng Hóa lý bề mặt
 • Phòng Hoá Môi trường
 • Phòng Hoá phân tích
 • Phòng Hóa Phân tích ứng dụng
 • Phòng Polyme chức năng 
 • Trung tâm phổ cộng hưởng từ hạt nhân
 • Phòng Vật liệu polyme
 • Phòng Công nghệ vật liệu và môi trường

 

 

Bài viết khác: