Phòng vật liệu Polyme

Phụ trách phòng: GS.TS.NCVCC. Nguyễn Văn Khôi

Điện thoại: 024.37650909

Địa chỉ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cong 

1.     Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

TT

 Họ và tên

Chức vụ

 Số ĐT/ Địa chỉ E-mail

1

GS.TS.NCVCC.Nguyễn Văn Khôi

Phụ trách phòng

0904.141.011/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

TS. NCVC. Nguyễn Thanh Tùng

Phó trưởng phòng

0936.496.649/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Thị Thu Hà

TS. NCVC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Vũ Thắng

TS. NCVC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Quang Huy

TS. NCVC

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Hoàng Thị Phương

TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Đỗ Công Hoan

NCVCĐ.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Trung Đức

TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

PhạmThu Trang

TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Nguyễn Thị Thức

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: rgb(0, 62, 123); text-decoration: none;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

Nguyễn Thị Miền

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        2. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về Hóa học Cao phân tử làm cơ sở phát triển công nghệ chế tạo và ứng dụng vật liệu mới;

- Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme ưa nước sử dụng trong nông nghiệp, xử lý môi trường, tách và làm giàu ion kim loại (polyme siêu hấp thụ nước, vật liệu chống xói mòn, xử lý nước, vật liệu chống bụi, nhựa trao đổi ion,...)

- Nghiên cứu và phát triển các loại vật liệu mới ứng dụng trong các ngành kinh tế kỹ thuật (tá dược, vật liệu hấp thụ dầu,...)

- Các loại vật liệu màng có tính năng đặc biệt (màng bao gói khí quyển biến đổi dùng để bảo quản rau, quả tươi, thực phẩm, màng phủ nông nghiệp, màng che phủ nhà lưới hấp thụ UV bền thời tiết, màng polyme  tự hủy sinh học.

- Tham gia đào tạo đại học và sau đại học.

    3. Một số đề tài, dự án tiêu biểu đã thực hiện:

 
      a. Các đề tài dự án đã và đang triển khai từ cấp bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây
      b. Các bài báo đăng trên các tạp chí  trong nước và quốc tế : Chi tiết xem tại đây
      c. Sách chuyên khảo đã xuất bản
 

TT

Tên công trình
(bài báo, sách...)

Tên các tác giả

Nơi công bố
(tên tạp chí, tập, số, trang/ Nhà xuất bản)

Năm công bố

1.      

Keo dán – Hoá học và công nghệ

Nguyễn Văn Khôi

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ – Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam

2005

2.      

Polysaccarit và ứng dụng của các dẫn xuất tan của chúng trong thực phẩm

Nguyễn Văn Khôi

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2006

2006

3.      

Polyme ưa nước – Hoá học và ứng dụng

Nguyễn Văn Khôi

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ – Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam

2007

 
      d. Bằng phát minh sáng chế
 

TT

Tên văn bằng

Tác giả

Cơ quan cấp

Số bằng,  giấy C/N, ngày cấp

1.      

Quy trình chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi

Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Huy, Trần Vũ Thăng, Trịnh Đức Công, Đinh Gia Thành,

Cục sở hữu trí tuệ

1148

25/3/2014

2.      

Qui trình sản xuất sợi hấp thu dầu dùng để xử lý dầu tràn và dung môi; và sợi hấp thu dầu thu được từ qui trình này

Nguyễn Văn Khôi, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Thị Miền, Phạm Thị Thu Hà, Trần Vũ Thắng, Trịnh Đức Công,

Cục sở hữu trí tuệ

1641

31/01/2018

 
      e. Các giải thưởng khoa học
 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

1

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ VIFOTEC (giải khuyến khích): “Nghiên cứu chế tạo polyme siêu hấp thụ nước sử dụng trong nông nghiệp”.

2003

2

Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kết quả nổi bật trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2001-2005 với công trình “Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng polyme siêu hấp thụ nước”.

2006

3

Cúp vàng INTERNATIONAL TECHMART VIETNAM 2012 với công trình: “Công nghệ chế tạo polyme siêu hấp thụ nước sử dụng để giưa ẩm và cải tạo đất trong nông nghiệp” của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2012

4

Cúp vàng INTERNATIONAL TECHMART VIETNAM 2012 với công trình: “Công nghệ chế tạo màng bao gói khí quyển biến đổi (MAP) ứng dụng để bảo quản rau quả tươi sau thu hoạch” của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2012

 
      4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

- Đã hướng dẫn 10 NCS bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Hiện đang hướng dẫn 07 NCS.

- Đã hướng dẫn 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS, Hiện đang hướng dẫn 02 HVCH.

                                                                                                                                                   Xử lý tin: Viện Hóa học