Trưởng phòng: TS. Nguyễn Phi Hùng
Điện thoại: 0967958384
Địa chỉ E-Mail: 

image sỹ 1

      1. Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Học hàm, học vị

Số điện thoại

Số ĐT; Địa chỉ E-mail

1 Nguyễn Phi Hùng Trưởng phòng Tiến sĩ 0967958384  
2 Nguyễn Thị Diệp Phó trưởng phòng Tiến sĩ 0983407709  

3

Hoàng Thị Phương

  Tiến sĩ  

4

Hồ Đắc Hùng

Thạc sĩ
5 Hà Thị Hải Yến Thạc sĩ

6 Phạm Quỳnh Trang Thạc sĩ

 0948530904

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Trần Hữu Huy

Thạc sĩ 0981024828

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Kế Quang

Thạc sĩ

 

   2. Lĩnh vực nghiên cứu:

      - Hướng nghiên cứu các chất màu có nguồn gốc tự nhiên và phụ gia thực phẩm

      - Tách chiết, thu nhận và nghiên cứu tính chất:

      + Polysaccharides từ rong biển Việt Nam (Carrageenan từ rong đỏ; Alginat, Agar-agar rong nâu)

      - Các enzyme động, thực vật:

      + Proteolytic Papain từ nhựa đu đủ; proteolytic Bromelain từ dứa  

      + Ribonuclease, Phospholipase A2 từ nọc rắn hổ mang

      - Các enzyme protease từ vi sinh vật: vi khuẩn, xạ khuẩn

 - Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu polyme blend, polyme compozit, polyme nanocompozit…

      - Nghiên cứu xử lý và tận dụng polyme phế thải

      - Ứng dụng những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tế sản xuất

      - Kết hợp nghiên cứu và đào tạo

    3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

      a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

      b.   Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế:

      - Tạp chí trong nước: 19 bài

      - Tạp chí quốc tế: 09 bài

      - Hội nghị: 09 bài

      c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

      d.   Bằng phát minh sáng chế:

Giải thưởng KH&CN: Giải nhì, Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam 2013 về đề tài: Nghiên cứu    xử lý tận dụng và tái sử dụng cao su phế thải”.  Công bố và trao giải tháng 4 năm 2014

      e.  Các giải thưởng khoa học:

      f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

      4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

         - Đào tạo: 04 Tiến sỹ

         - Thạc sỹ: 01 ThS

      5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

Nghiên cứu chất xúc tác sinh học dị thể trên cơ sở các enzyme cellulase vi sinh cố định để thủy phân nguyên liệu chứa polysaccharide thành các oligo và saccharide

Đề tài hợp tác quốc tế Viện KH&CN Việt Nam  và Viện Hàn Lâm Khoa học Nga 

Năm: 2011-2012

-   Nghiên cứu tính chất hóa lý,  đặc tính kháng nguyên và hoạt tính sinh học của protein sữa và các sản phẩm thủy phân từ sữa  bởi  các nguồn Enzyme protease khác nhau

Đề tài hợp tác quốc tế Viện HL KH&CN Việt Nam  và Trường Đại học tổng hợp Belarus

Năm: 2014-2015

      6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)

- Chiến Sỹ thi đua cấp cơ sở 2015 -2016: GS.TS. Đỗ Quang Kháng

- Tập thể lao động tiên tiến 2014-2017. 

 
                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: