phong hoa sinh ung dung 2021

1. Giới thiệu về đơn vị

- Năm thành lập: 2013

- Lãnh đạo đơn vị từ khi thành lập đến nay:

GS.TS. Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến - Trưởng phòng

TS. Đoàn Duy Tiên - Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng

TS. Ninh Thế Sơn - Phó trưởng phòng

- Danh sách cán bộ của đơn vị hiện nay:

TT Họ và tên Chức vụ

Trình độ 

(Học hàm, học vị)

Số điện thoại Địa chỉ email
     1     Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng phòng Tiến sĩ 0918363123 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
        2         Ninh Thế Sơn Phó trưởng phòng Tiến sĩ 0984423188 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       3          Nguyễn Thanh Trà   Tiến sĩ 0983889976 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
      4          Bá Thị Châm   Tiến sĩ 0974661919 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       5 Lê Thị Tú Anh   Tiến sĩ 0904810786 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       6          Nguyễn Thị Thùy Linh   Thạc sĩ 0986297340 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Lĩnh vực nghiên cứu

- Cung cấp các phép thử nghiệm sinh học cơ bản, phát triển các thử nghiệm sinh học mới phục vụ mục đích nghiên cứu của Viện Hóa học cũng như của các trường Đại học, Viện Nghiên cứu trong cả nước;

 - Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính chất liên ngành hóa - sinh học và dược học;

- Đào tạo sau đại học.

3. Sản phẩm dịch vụ:

 

BẢNG GIÁ CÁC PHÉP THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC

(Áp dụng từ ngày 01/01/2021)

 

TÊN PHÉP THỬ ĐỐI TƯỢNG THỬ TRẢ KẾT QUẢ GIÁ TIỀN
Hoạt tính kháng vi sinh vật 05 chủng vi sinh vật và nấm kiểm định (ATCC): S. aureus, B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans IC50 /MIC 400.000 đồng/mẫu/05 chủng vi sinh vật
MBC Thêm 50.000 đồng/1 nồng độ/1 mẫu/01 chủng vi sinh vật
Đường kính vòng vô khuẩn 200.000/1 đĩa thạch/01 chủng vi sinh vật
Hoạt tính chống oxy hóa Enzym peroxidaza máu người IC50 300.000 đồng/1 mẫu
Hệ DPPH EC50 300.000 đồng/1 mẫu
Hoạt tính gây độc tế bào ung thư và tế bào thường - Dòng tế bào ung thư (ATCC): ung thư biểu mô (KB); ung thư phổi (Lu-1 và A549); ung thư gan (Hep-G2); ung thư vú (MCF-7); - Dòng tế bào lành (ATCC): thận khỉ (Vero), thận người (HEK 293) IC50 300.000 đồng/1dòng tế bào
Hoạt tính ức chế enzym acetylcholinesterase (bệnh Alzheimer) Enzym acetylcholinesterase   IC50 350.000 đồng/1 mẫu
Hoạt tính ức chế enzym a-glucosidase (bệnh Tiểu đường) Enzym a-glucosidase IC50 300.000 đồng/1 mẫu

 

4. Các đề tài, dự án đã và đang triển khai

STT Tên đề tài, dự án Cơ quan phối hợp Cấp quản lý Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1.                 Xây dựng quy trình tách chiết, tạo chế phẩm có hoạt tính ức chế enzym khử HMG-Coenzym A từ lá Sen hồng (Nelumbo nucifera Gaertn.) và vỏ hạt Đậu xanh (Vigna radiata) điều trị bệnh tăng cholesterol máu   Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2016-2017
2.                 Tìm kiếm các chất có hoạt tính chống ung thư từ một số loài thuộc chi Bứa (Garcinia) và chi Thị (Diospyros) của Việt Nam định hướng theo phép thử sinh học dẫn đường. Viện Hóa sinh biển Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ QG TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2017-2021
3.                 Nghiên cứu thành phần hóa học và định hướng tạo chế phẩm có tác dụng bảo vệ gan từ cây An xoa (Helictere hirsuta L.) họ Trôm ở Việt Nam Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. Nguyễn Thanh Trà 2018-2019
4.                 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của một số loài thực vật thuộc chi Bồ đề (Styrax) họ Styracaceae ở Việt Nam định hướng theo phép thử sinh Viện Hóa sinh biển Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ QG TS. Nguyễn Thanh Trà 2017-2021
5.                 Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của 1 số loài chi Đinh lăng (Polyscias) ở Việt Nam Đại học Dược Hà Nội Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ QG TS. Lê Thị Tú Anh 2020-2023
6.                 Thiết kế, tổng hợp và đánh giá hoạt tính ức chế enzym alpha-glucosidase của một số dẫn xuất arylidene triterpenoid Viện Hàn lâm Khoa học Nga Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2020-2021
7.                 Nghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính ức chế enzym xanthin oxidase và tạo chế phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Gút của củ Ráy dại (Alocasia odora K. Koch) Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam TS. Nguyễn Thị Thu Hà 2021-2022

 

5. Công bố khoa học

TT Tên bài báo Tên tác giả Tên tạp chí Năm công bố
1.                 Cytotoxic and α-Glucosidase Inhibitory Xanthones from Garcinia mckeaniana Leaves and Molecular Docking Study Nguyen Thi Thu Ha, Ninh The Sơn et al. Chemistry Biodiversity  2021
2.                 A new cytotoxic compound from the leaves of Styrax annamensis Guillaumin Nguyen Thanh Tra, Ninh The Sơn et al. Natural Product Research  2021
3.                 Antioxidative and α-glucosidase inhibitory constituents of Polyscias guilfoylei: experimental and computational assessments Le Thi Tu Anh, Ninh The Sơn et al. Molecular Diversity ·         2021
4.                

Medicinal Plant Centipeda Minima: A Resource of Bioactive Compounds

Nguyen Thi Thuy Linh, Trinh Thi Thuy et al. Mini Reviews in Medicinal Chemistry  2021·         
5.                 Garcimckeans A-C, three new xanthones from the stems of Garciniamckeaniana, and their cytotoxic activity Nguyen Thi Thu Ha, Ninh The Sơn et al. Natural Product Research    2021
6.                 A New Flavonoid from the Leaves of Garcinia mckeaniana Craib and α-Glucosidase and Acetylcholinesterase Inhibitory Activities Nguyen Thi Thu Ha, Ninh The Sơn et al. Natural Product Research    2021
7.                 Chemical constituents from the leaves of Styrax argentifolius H.L. Li and their biological activities Nguyen Thanh Tra, Ninh The Sơn et al. Phytochemistry Letters  2021
8.                 Chemical constituents from the leaves of Styrax argentifolius H.L. Li and their antioxidative activity Nguyen Thanh Tra, Ninh The Sơn et al. Discovery Phytomedicine  2021
9.                 Quinolone and isoquinolone alkaloids: The structural-electronic effects and the antioxidant mechanisms, Structural Chemistry Nguyen Tien Dung, Ninh The Sơn et al. Structural Chemistry 2020
10.              Vasorelaxing activity of R-(-)-3'-hydroxy-2,4,5-trimethoxydalbergiquinol from Dalbergia tonkinensis Prain: Involvement of smooth muscle Cav1.2 channels Nguyễn Mạnh Cường, Ninh The Sơn et al. Planta medica 2020
11.              Antioxidant of 2-Phenylbenzofuran derivatives: Structural-Electronic Effects and Mechanisms Phan Thi Thuy, Ninh The Sơn et al. RSC Advances  2020
12.              Cell Growth Inhibition of Saponin XII from Dipsacus japonicus Miq. on Acute Myeloid Leukemia Cells Ba Thi Cham, Nguyen Thi Thuy Linh, Do Thi Thao, Nguyen Thi Hoang Anh,Nguyen Thanh Tam, Bui Kim Anh, Isabella Muscari, Sabrina Adorisio, Tran Van Sung,Trinh Thi Thuy and Domenico V. Delfino Molecules 2020
13.              Cytotoxic naphthoquinones from Diospyros fleuryana leaves Nguyen Thi Thu Ha, Ninh The Sơn et al. Discovery Phytomedicine  2020
14.              Antioxidant Constituents from the Stem and Leaf of Helicteres hirsuta Loureiro Nguyen Thanh Tra, Ninh The Sơn et al. The Natural Products Journal  2020
15 Chemical constituents of Peltophorum pterocarpum stems Ba Thi Cham, Trinh Thi Thuy et al. Vietnam Journal of Chemistry 2020
16 Chemical constituents from the leaves of Styrax annamensis Guill Nguyen Thanh Tra, Ninh The Sơn et al. Vietnam Journal of Chemistry  2020
17 Cytotoxic naphthoquinones from Diospyros fleuryana leaves Nguyen Thi Thu Ha, Ninh The Sơn et al. Discovery Phytomedicine, 2020
18 Chemical constituents from methanolic extract of Garcinia mackeaniana leaves and their antioxydant activity Nguyen Thi Thu Ha, Ninh The Sơn et al. Vietnam Journal of Science and Technology 2020
19 Antimicrobacterial xanthones from Garcinia mackeaniana leaves Nguyen Thi Thu Ha, Ninh The Sơn et al. Vietnam journal of chemistry 2020
20 In vitro alpha glucosidase and acetylcholinesterase enzyme inhibitory from leaves of Diospyros fleuryana Nguyen Thi Thu Ha, et al. Vietnam journal of chemistry 2020
21 Phenolic acid analogues from Balanophora laxiflora inhibit proliferation of in vitro acute myeloid leukemia cells. Trinh Thi Thuy, Ba Thi Cham, Nguyen Thi Thuy Linh, Phan Thi Ngoc Bich, Sabrina Adorisio and Domenico V Delfino. Rec. Nat. Prod. 2021
22 Chemical constituents of Impatiens chapaensis Tard. and their α-glucosidase inhibition activities. Nguyen Thi Thuy Linh, Trinh Thi Thuy, Nguyen Thanh Tam, Ba Thi Cham, Khieu Thi Tam, Nguyen Hoang Sa, Do Thi Thao, Vu Tien Chinh, Nguyen Thi Hoang Anh Natural product research 2021
23 Study on chemical constituents and biological activity of Heterostemma glandiflorum Cost. (Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây Dị hùng hoa to) Khiếu Thị Tâm, Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hoàng Anh Tạp chí Khoa học Công nghệ (ĐH Công nghiệp Hà Nội) 2020
24 Qualitative and quatitative analysis of flavonoid in in Artocarpus tonkinensis leaves by high performance liquid chromatography-mass spectrometry (HPLC-MS). Nguyen Thi Thuy Linh, Ba Thi Cham, Nguyen Thi  Hoang Anh, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Nguyen Thanh Tam, Bui Kim Anh, Do Quoc Viet, Le Thi Hong Nhung, Domenico V. Delfino, Trinh Thi Thuy Tạp chí Khoa học Công nghệ (ĐH Công nghiệp Hà Nội) 2020
25 Chemical constituents of Peltophorum pterocarpum stems Ba Thi Cham, Nguyen Thi Thuy Linh, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan,Nguyen Thanh Tam, Dao Duc Thien, Le Thi Hong Nhung, Tran Van Sung, Ninh The Son, Domenico V. Delfino, Vu Dinh Hoang, Trinh Thi Thuy Vietnam Journal of Chemistry 2020
26 Ecdysteroids from Vitex leptobotrys inhibit proliferation of acute myeloid leukemia cells. Nguyen Thi Thuy Linh, Ba Thi Cham, Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Thanh Tam, Dao Duc Thien, Tran Duc Quan, Tran Van Sung, Sabrina Adorisio, Domenico V Delfino, Trinh Thi Thuy. Tạp chí hóa học 2019
27 New phenolics from Dianella ensifolia Le Thi Hong Nhung, Nguyen Thi Thuy Linh, Ba Thi Cham, Trinh Thi Thuy, Nguyen Thanh Tam, Dao Duc Thien, Pham Thi Mai Huong, Vu Minh Tan, Bui Huu Tai & Nguyen Thi Hoang Anh Natural Product Research 2019
28 Pro-apoptoticeffect of diterpenoids from Fokienia hodginsii on acute myeloid leukemia cells. Dang Viet Hau, Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Diep, Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Thi Thuy Linh, Huynh Thi Ngoc Ni, Sabrina Adorisio, Domenico V. Delfino & Trinh Thi Thuy. Natural products research 2019
29 Hoạt tính ức chế tăng sinh tế bào bạch cầu tủy xương cấp tính của các hợp chất coumarin tách từ cây hồng bì dại (Clausena excavata). Bá Thị Châm, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Sabrina Adorisio, Trần Văn Sung, Domenico V Delfino, Trịnh Thị Thủy. Tạp chí hóa học 2019
30. Antiproliferative activity of isolated compounds from pinus dalatensis and Pinus krempfii on acute myeloid leukemia cells. Nguyen Hoang Sa, Nguyen Thanh Tam, Tran Duc Quan, Nguyen Thi Hoang Anh, Nguyen Thi Thuy Linh, Le Thi Hong Nhung, Sabrina Adorisio, Domenico V Delfino, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy. Vietnam Journal of Chemistry 2019

 

6. Văn bằng sở hữu trí tuệ:

STT Tên bằng, giấy chứng nhận Tên tác giả Cơ quan cấp Ngày cấp Số bằng, giấy chứng nhận
1.                 Giải pháp hữu ích Quy trình tách chiết hỗn hợp chứa hợp chất Vitexin và isovitexin từ vỏ hạt Đậu xanh (Vigna radiata) Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Thanh Trà, Lê Thị Tú Anh, Bá Thi Châm, Đặng Thị Tuyết Anh, Nguyễn Tiến Đạt Cục sở hữu trí tuệ 30/7/2019 Số bằng: 2096

 

7. Sách chuyên khảo, giáo trình:

TT Tên sách Tên tác giả NXB Năm XB
1.                 Bioactive Natural ProductsStudies in Natural Products Chemistry 69:299-347DOI:10.1016/B978-0-12-819487-4.00008-2Genus Styrax: A resource of bioactive compound.  Ninh The Son, Nguyen Thi Thuy Linh, Nguyen Thanh Tra, Nguyen Thi Thu Ha, Le Thi Anh Tu ,Ba Thi Cham, Dang Thi Tuyet Anh, Nguyen Van Tuyen  Elservier  2021

 

8. Hợp tác quốc tế

- Công ty dược phẩm Tibotec, Bỉ

- Đại học Copenhagen, Đan Mạch.

- Hợp tác nghiên cứu với Viện Hóa học hữu cơ– Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Bài viết khác: