Phòng Hóa sinh ứng dụng

Trưởng phòng: GS.TS Nguyễn Văn Tuyến
Điện thoại: 0917683979
Địa chỉ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

photo 1 1.JPG Hàt6 

1.   Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số ĐT; Địa chỉ E-mail

1

Nguyễn Văn Tuyến

Trưởng phòng

(Giáo sư)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó trưởng phòng

(Tiến sĩ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thanh Trà

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Bá Thị Châm

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Thị Tú Anh

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Thực hiện các phép thử đánh giá hoạt tính sinh học trên mô hình in-vitro, bao gồm:

(1) Phép thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định: theo phương pháp đục lỗ thạch và phương pháp pha loãn đa nồng độ.

(2) Phép thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư ( ung thư phổi, gan, vú, biểu mô…) : theo phương pháp MTT.

(3) Phép thử hoạt tính chống oxi hóa: theo phương pháp DPPH và enzym peroxidase.

(4) Các phép thử đánh giá hoạt tính ức chế enzym như : enzym a- glucosidase (trong điều trị bệnh tiểu đường) ; enzym acetylcholinesterase (trong điều trị bệnh Alzheimer); enzym angiotencin I (trong điều trị bệnh tăng huyết áp); enzym urease (trong điều trị bệnh Gout); ức chế enzym HMG-CoenzymeA (trong điều trị bệnh tăng cholesterol máu)…

- Nghiên cứu hóa hợp chất thiên nhiên:

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học.

3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

b.   Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

d.   Bằng phát minh sáng chế:

e.  Các giải thưởng khoa học:  

f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất):

        - 03 thạc sỹ

        - 01 nghiên cứu sinh

5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

- Hợp tác nghiên cứu với Viện Hóa học hữu cơ– Viện Hàn lâm Khoa học Nga từ 2013 đến nay.

6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)

- Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác 2017

                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học