Trưởng phòng: PGS.TS. Ngô Quốc Anh
Điện thoại : 0936807955
Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 IMG 6737Q.Anh

   1.      Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT
Họ và tên
Chức vụ
 (Học hàm, học vị)
Điện thoại
Email

1

Ngô Quốc Anh

Viện trưởng, Trưởng phòng (PGS.TS)

0936807955

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Nguyễn Lê Anh

Tiến sĩ

 

3

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

 

4

Trần Thị Yến

Thạc sĩ

 

5

Võ Ngọc Bình

Tiến sĩ

 

6

Phạm Tùng Lâm

Thạc sĩ

 

7

Lê Đức Long

Thạc sĩ

 

 

  

  2. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học các cấu trúc mới lai ghép từ các hợp chất hữu cơ thiên nhiên, định hướng các chất có tương tác với tubulin và  độc tính với tế bào ung thư.

- Nghiên cứu xây dựng công nghệ tổng hợp, bán tổng hợp, tinh chế các nguyên liệu thuốc generic.

- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích khối phổ để phân tích và xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ thiên nhiên.

    3. Một số kết quả nổi bật(5 năm gần nhất)

    a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

    b.   Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

    c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

 

TT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản

và năm xuất bản

Chủ biên/ Tham gia biên soạn

ISBN

1

Giáo Trình Hóa Dược

Giáo trình

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2014

Tham gia biên soạn

978-604-670-241-2

 

    d.   Bằng phát minh sáng chế:

    e. Các giải thưởng khoa học:

    f. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

    4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

 

      - Đã hướng dẫn 03 NCS bảo vệ thành công luận án TS (hướng dẫn chính 01 NCS, hướng dẫn phụ 02 NCS); Hiện đang hướng dẫn 03 NCS.

       - Đã hướng dẫn 05 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS, Hiện đang hướng dẫn 02 HVCH.

    5. Hợp tác quốc tế:(5 năm gần nhất) Vương Quốc Anh, Pháp, CHLB Đức

    6. Kết quả thi đua khen thưởng (5 năm gần nhất)

 
                                                                                                                                            Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: