Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức đợt II năm 2020 theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

01 nghiên cứu viên (mã số V.05.01.03), chuyên ngành Hóa Môi trường

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

Xét tuyển công chức được thực hiện qua 2 vòng, cụ thể:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1.Điều kiện:

- Là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Có văn bằng chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;

- Ưu tiên tuyển dụng các ứng viên có trình độ Tiến sĩ đào tạo ở nước ngoài phù hợp với trị trí tuyển dụng và có công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí Quốc tế

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

-Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo Mẫu tại Phụ lục Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018.

2. Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 19/8/2020 đến hết ngày 17/9/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ)

3. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 260.000đ/1 ứng viên

4. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phòng Quản lý Tổng hợp (P.202), Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Địa chỉ: nhà A18, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 0243 7912184;

- Email: vpvhoa@yahoo.com.vn

- Website: vienhoahoc.ac.vn/thông báo

Bài viết khác: