Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (vòng 1)

kỳ xét tuyển viên chức đợt II, năm 2020 của Viện Hóa học

Ngày 22/9/2020, Ban kiểm tra Phiếu dự tuyển của kỳ xét tuyển viên chức đợt II năm 2020 đã tổ chức kiểm tra phiếu dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển.

Đợt tuyển dụng thứ II năm 2020, Viện Hóa học có 01 chỉ tiêu tuyển dụng và có 01 thí sinh đăng ký dự tuyển, cụ thể:

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Hoa Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 19/01/1988

Đơn vị công tác: Phòng Hóa sinh môi trường, Viện Hóa học

Vị trí tuyển dụng: Nghiên cứu viên (mã số V.05.01.03) chuyên ngành Hóa Môi trường

Kết quả: Thí sinh Nguyễn Quỳnh Hoa đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển (vòng 1) và sẽ tiếp tục tham dự phỏng vấn (vòng 2) của kỳ xét tuyển viên chức đợt II năm 2020 của Viện Hóa học.

Viện Hóa học thông báo để các đơn vị và các cá nhân được biết./.

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tuyến

Bài viết khác: