THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng viên chức năm 2022

Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022 theo hình thức xét tuyển, cụ thể:

I. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG  TUYỂN DỤNG:

Viện Hóa học tuyển dụng 03 vị trí  nghiên cứu viên (hạng III, mã số V.05.01.03), ngành Hóa học

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN:

Xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng, cụ thể:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

  1. Điều kiện:

- Tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Điều 22, Luật Viên chức và các quy định hiện hành.

- Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên theo đúng ngành tuyển dụng về lĩnh vực Hóa học; Ưu tiên các ứng viên có công trình khoa học đã công bố trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế về các lĩnh vực Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa cao phân tử polyme...

- Chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Chứng chỉ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển: Theo Mẫu tại Phụ lục Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ

2. Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

Từ ngày 24/01/2022 đến hết ngày 22/02/2022 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ)

3. Lệ phí đăng ký dự tuyển:  500.000đ/1 ứng viên

4. Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Phòng Quản lý Tổng hợp (P.204), Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội;

- Điện thoại: 0243 7564312;

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

- Website: vienhoahoc.ac.vn

Mẫu đính kèm

                                                                                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                                                                                                   Nguyễn Văn Tuyến

Bài viết khác: