STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga

Bí thư

2

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Bí thư

3

Phạm Thị Hải Yến

Ủy viên

4

Đặng Thị Mai

Ủy viên

5

Đặng Thái Duy

Ủy viên

Bài viết khác: