Ngày 05/01/2023, Đảng bộ Viện Hóa học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với sự tham gia của tất cả các đảng viên trong Đảng bộ.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy và đồng chí Vũ Đức Hoằng, Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Dang uy 1

Đồng chí Ngô Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hóa học, đồng chí Ngô Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Bản báo cáo đã nêu đầy đủ các kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2022, đặc biệt là việc chỉ đạo thực hiên các nhiệm vụ chính trị và công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng phát triển Đảng, đồng thời cũng nêu rõ phương hướng và các nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ trong năm 2023: Công tác kiện toàn tổ chức, quy hoạch và tăng cường tiềm lực cán bộ, nâng cao số lượng và chất lượng công trình khoa học, công bố Quốc tế…

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Viện Hóa học trong năm 2022 và đề nghị Đảng bộ Viện Hóa học tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, đặc biệt cần tập trung phát triển công tác ứng dụng triển khai. 

 

Dang uy 2Đồng chí Phạm Tuấn Huy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Cũng trong Hội nghị, Đảng ủy Viện Hóa học đã công bố và trao Quyết định khen thưởng đối với chi bộ “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và các đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022. 

Dang uy 3

Đồng chí Bí thư Ngô Quốc Anh trao Quyết định khen thưởng cho Chi bộ Hóa sinh hữu cơ đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2022

Dang uy 4 

Đảng ủy Viện Hóa học trao Quyết định khen thưởng cho các Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Ngô Quốc Anh thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Viện Hóa học cảm ơn những ý kiến đóng góp của đồng chí Phạm Tuấn Huy và các đại biểu tham dự, đồng thời bày tỏ quyết tâm của Đảng bộ Viện Hóa học trong việc tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Viện Hóa học ngày càng phát triển.

Viện Hóa học

 

Bài viết khác: