Quyết định số 1777/QĐ-VHL, Ngày 08/10/2018, Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ KH trẻ. Phụ lục kèm theo

Bài viết khác: