STT Họ và tên Khóa đào tạo Chuyên ngành
Trong hạn chính thức    
NCS chất lượng quốc tế    
1 Nguyễn Thị Kim Ngân 2020-2024 Hóa phân tích
2 Nguyễn Ngọc Tiến 2020-2024 Hóa lý thuyết và hóa lý
3 Huỳnh Thị Ngọc Ni 2019-2023 Hóa hữu cơ
4 Nguyễn Thị Thùy Linh 2019-2023 Hóa hữu cơ
5 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 2019-2023 Hóa hữu cơ
6 Bùi Văn Trung 2019-2023 Hóa phân tích
7 Vũ Thị Duyên 2021-2024  
NCS thường    
8 Đinh Thị Huyền Trang 2020-2024 Hóa vô cơ
9 Bùi Hải Ninh 2020-2024 Hóa vô cơ
10 Phạm Thị Tốt 2019-2022 Hóa lý thuyết và hóa lý
11 Nguyễn Thị Hạnh 2018-2021 Hóa vô cơ
12 Trương Thị Bình Giang 2018-2022 Hóa phân tích
13 Bá Thị Châm 2018-2022 Hóa hữu cơ
14 Đoàn Thị Bích Ngọc 2018-2022 Hóa vô cơ
15 Nguyễn Thị Lương 2017-2021 Hóa hữu cơ (cao phân tử)
16 Hồ Thị Oanh 2017-2021 Hóa hữu cơ
17 Trần Hữu Quang 2017-2021 Hóa hữu cơ
18 Lê Thị Hồng Thúy 2017-2021 Hóa hữu cơ (cao phân tử)
19 Trương Thị Hạnh 2017-2021 Hóa lý thuyết và hóa lý
20 Nguyễn Minh Trí 2016-2021 Hóa hữu cơ
21 Nguyễn Thanh Hòa 2017-2021 Kỹ thuật môi trường
22 Hoàng Thị Trang Nguyên 2020-2024 Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
NCS gia hạn    
23 Dương Hương Quỳnh 2017-2020 Hóa hữu cơ
24 Nguyễn Minh Quân 2017-2020 Hóa hữu cơ
25 Nguyễn Thị Chúc 2017-2020 Hóa lý thuyết và hóa lý
26 Phạm Thị Thu Trang 2017-2020 Hóa hữu cơ
27 Nguyễn Đức Hải 2016-2020 Hóa lý thuyết và hóa lý
28 Đào Văn Chương 2016-2020 Kỹ thuật hóa học
29 Trần Thị Hoa 2016-2020 Kỹ thuật hóa học
30 Phạm Thái Hưng 2015-2019 Hóa vô cơ
NCS trả về đơn vị    
31 Phạm Quang Dương 2018-2018 Kỹ thuật hóa học
NCS ngoài thời gian đào tạo chính thức, đã bảo vệ cấp cơ sở đúng hạn
32 Lý Thị Thu Hoài 2017-2020 Hóa hữu cơ
33 Nguyễn Bá Ngọc 2014-2018 Hóa hữu cơ
NCS đã bảo vệ cấp cơ sở đang gửi PBĐL    
34 Nguyễn Lê Anh 2016-2019 Hóa hữu cơ
35 Nguyễn Thị Thúy Hằng 2016-2020 Hóa hữu cơ
36 Đặng Thanh Huyền 2013-2017 Hóa phân tích
37 Nguyễn Tuấn Nam 2014-2017 Hóa hữu cơ
Trả về đơn vị quản lý
 cơ sở
38 Phạm Văn Lâm 2014-2018 Hóa vô cơ
39 Bùi Thị Phương Thảo 2012-2016 Hóa phân tích
40 Mạc Văn Hoàn 2013-2017 Hóa vô cơ
41 Lê Sỹ Bình 2013-2017 Hóa phân tích
42 Nguyễn Thị Thanh Bảo

2013-2017

 

Hóa lý thuyết và hóa lý

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác: