Phòng Công nghệ hóa sinh

 Trưởng phòng: TS. Trần Đăng ThuầnĐiện thoại: 0969056709Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak7d82433a07974fbb1cc296de9665e4bf').innerHTML = ''; var prefix = '&#...

Phòng Hóa Dược

Trưởng phòng: PS.TS. NCVC. Đặng Thị Tuyết Anh Điện thoại: 0982650338Địa chỉ E-Mail: dThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloak8d8fabddde42491ab43602de6f03e45b').innerHTML = ''; var prefi...

Phòng Tổng hợp hữu cơ

Trưởng phòng: PGS. TS. Trần Văn Lộc  Điện thoại: 024-37914131   DĐ: 0983992498Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakde6bf19ede15156c3fe37a954184cfee').innerH...

Phòng Hóa sinh môi trường

Trưởng phòng: PGS.TS. Lê Trường GiangĐiện thoại: 09488109977Địa chỉ E-Mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. document.getElementById('cloakf9a0bf73515b0fa7677ab30fee1ca4bb').innerHTML = ''; var prefix = ...