Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết trực tuyến công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 25/12/2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức “Hội nghị Tổng kết trực tuyến công tác năm 2020 và Triển khai kế hoạch năm 2021”. Ban tổ chức Hội nghị đã tổ chức triển khai tại 2 điểm cầu Hà nội và TP Hồ Ch...

Hội thảo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Ngày 25/11/2020, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng chủ trì “Hội thảo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn 2045”...

Đoàn Thanh niên Viện HLKHCNVN đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Tuyên dương “Nhà khoa học trẻ tiêu biểu” lần thứ nhất

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, ngày 15/09/2015 Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm long trọng tổ chức Lễ đón nh...