Trung tâm các phương pháp phổ ứng dụng

Giám đốc: PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy
Điện thoại: 024. 37563788
Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 IMG 37611.JPG thuy

1. Danh sách cán bộ đã và đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số ĐT; Địa chỉ E-mail

1

Nguyễn Tiến Tài

PGS.TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: rgb(0, 62, 123); text-decoration: none;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Thành Thị Thu Thủy

PGS.TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: rgb(0, 62, 123); text-decoration: none;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đặng Vũ Lương

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Đỗ Thị Thanh Xuân

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Ngô Văn Quang

TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Quách Thị Minh Thu

TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Quang Tâm

Cử nhân

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

     - Ứng dụng các phương pháp phổ NMR và MS trong nghiên cứu cấu trúc của các hợp chất hữu cơ

     - Nghiên cứu cấu trúc và mối quan hệ cấu trúc-hoạt tính của polysaccharide

 3.Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

 a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

 b.    Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: 40 bài

 c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản: Không

 d.   Bằng phát minh sáng chế: Không

 e.  Các giải thưởng khoa học: Không

 f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng:

 4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất): 3 NCS, 1ThS đã bảo vệ

 5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất): 1 Nhiệm vụ HTQT cấp Viện HLKHCN Việt Nam với tổ chức JSPS của Nhật bản

6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất

 
                                                                                                                                                   Xử lý tin: Viện Hóa học