1. Giới thiệu về đơn vị:

  • Năm thành lập: 1990, Phòng Ứng dụng máy tính trong nghiên cứu hóa học được thành lập.
  • Quá trình phát triển: Phòng Ứng dụng máy tính trong nghiên cứu Hóa học ban đầu khi thành lập gồm 3 cán bộ nghiên cứu do PGS.TS. Lê Quốc Hùng phụ trách. Phòng có nhiệm vụ cơ bản là nghiên cứu điện hóa, ghép nối thiết bị đo điện hóa tự chế tạo với máy tính cùng phần mềm điều khiển để nâng cao độ chính xác và tự động hóa quá trình đo trong nghiên cứu các quá trình điện hóa diễn ra trên điện cực rắn.

Đến năm 2007, phòng được đổi tên thành phòng Ứng dụng Tin học trong hóa học, do GS.TS. Lê Quốc Hùng phụ trách.

Trong thời gian qua, nhiều thế hệ NCS, học viên ThS đã được đào tạo và công tác tại phòng. Lĩnh vực chuyên môn của phòng cũng luôn được phát triển đáp ứng yêu cầu thực tế.

  • Lãnh đạo đơn vị từ khi thành lập đến nay:

1990 - 2013: GS.TS. Lê Quốc Hùng

2013 - 2018: PGS.TS. Vũ Thị Thu Hà

2018 - Nay:  PGS.TS. Phạm Hồng Phong

  • Danh sách cán bộ hiện nay:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Học hàm, học vị

Số điện thoại

E mail

1

 Phạm Hồng Phong

Trưởng phòng

PGS.TS

0912906148

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

 Vũ Thị Thu Hà

  PGS.TS

0915263216

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

 Phạm Thị Hải Yến

  Tiến sĩ

0386663836

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Lĩnh vực nghiên cứu:

Chế tạo các loại thiết bị đo đạc trong hóa học có ghép nối máy tính như: galvano-potentiostat, phân tích cực phổ, các thiết bị nghiên cứu, quan trắc môi trường: máy đo chất lượng nước liên tục, tự động trong quan trắc kim loại nặng và các thiết bị cầm tay như máy đo độ dẫn, pH, độ muối, hàm lượng oxy hòa tan …

Nghiên cứu chế tạo các vật liệu tiên tiến ứng dụng trong phân tích môi trường bằng phương pháp điện hóa và quang học.

Nghiên cứu điện hóa, phân tích điện hóa, khoa học môi trường, vật liệu mới, điều khiển các quá trình đo đạc trong phòng thí nghiệm và sản xuất.

Xây dựng và triển khai các hợp tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

Tham gia đào tạo sau đại học

3. Một số kết quả nổi bật

  • Đã chế tạo một số thiết bị đo điện hóa ghép nối máy tính để tự động hóa quá trình đo.
  • Đã chế tạo thiết bị đo chất lượng nước ghép nối máy tính và thiết bị định vị vệ tinh để quan trắc chất lượng nước trên diện rộng.
  • Đã nghiên cứu chế tạo sensor đo độ dẫn đất và thiết bị điều khiển đánh giá ô nhiễm phân bón trong đất.
  • Đã nghiên cứu một số vật liệu điện cực mới làm sensor điện hóa phân tích kim loại nặng, thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu, thuốc nổ…

4. Sản phẩm dịch vụ

-Thiết bị phân tích điện hóa PCA-HH

-Thiết bị quan trắc môi trường WQC-HH

5. Các đề tài, dự án đã và đang triển khai

STT

Tề đề tài, dự án

Cơ quan phối hợp

Cấp quản lý

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

 

Chế tạo và khảo sát tính chất của vi điện cực phục vụ nghiên cứu điện hóa và phân tích môi trường

 

Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ Việt Nam

Vũ Thị Thu Hà


2011-2015

1

Nghiên cứu chế tạo đầu dò có cấu trúc nano và thiết bị điện hóa điều khiển bằng máy tính nhằm phát hiện lượng vết Hg(II) tại hiện trường

 

Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Phạm Hồng Phong

2013-2015

2

Development of ultrasensitive
electrochemical based on three
dimension gold nanodendrite network
porous structure for detection of
heavy metals

 

The World Academy of
Sciences (TWAS)

Vũ Thị Thu Hà

2016-2017

3

Phát triển kim loại cấu trúc xốp mạng
nanodendrite ba chiều trên các nền
khác nhau để phát hiện các kim loại
nặng bằng kỹ thuật điện hóa và
Raman

Đại học Hanyang – Hàn Quốc

Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Vũ Thị Thu Hà

2017-2018

4

Nghiên cứu chế tạo sensor điện hóa
đo độ dẫn điện xác định sự ô nhiễm
của đất nông nghiệp do dư lượng
phân bón

 

Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Phạm Hồng Phong

2018-2019

5

Nghiên cứu chế tạo điện cực vàng
nano có cấu trúc xốp ba chiều hình
cây nhằm phát hiện đồng thời các
kim loại Hg, As, Pb và Cu trong môi
trường nước

 

Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ Việt Nam

Vũ Thị Thu Hà


2017-2020

6

Biến tính điện cực trên cơ sở graphen/graphen oxit cấu trúc nano cho phân tích nhanh Biphenol A trong nước bằng kỹ thuật xung vi phân hấp phụ

 

Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Vũ Thị Thu Hà


2020

7

Nghiên cứu chế tạo và đánh giá hoạt
tính xúc tác điện hóa của một số vật
liệu nano, ứng dụng trong phân tích
các hợp chất phenol trong môi trường
và thực phẩm

 

Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Vũ Thị Thu Hà

2019-2021

8

Sàng lọc và đánh giá khả năng xúc tác điện hóa một vài ô xít kim loại cấu trúc nano dùng cho sensor điện hóa

 

Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Vũ Thị Thu Hà


2021

9

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chất nhuộm huỳnh quang đến tính chất quang của tinh thể quang tử chế tạo trên nền silica

 

Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam

Phạm Hồng Phong


2021

10

Chế tạo và nghiên cứu tính chất của
vật liệu tổ hợp biến tính điện cực bởi
nano-cacbon và polyme nhằm ứng
dụng để xác định riêng rẽ và đồng
thời thuốc kháng sinh amoxicillin và
enrofloxacin trong chăn nuôi bằng
phương pháp điện hóa.

 

Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ Việt Nam

Phạm Thị Hải Yến

2019-2022

11

Nghiên cứu chế tạo và biến tính vật liệu có cấu trúc quang tử ứng dụng làm cảm biến quang sinh học phát hiện nhanh vi khuẩn Escherichia Coli trong mẫu nước và thực phẩm.

 

Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ Việt Nam

Phạm Hồng Phong

2020-2023

 

6. Công bố khoa học (từ năm 2015)

STT

Tên bài báo

Tên tác giả

Tên tạp chí

Năm công bố

I.                 Công bố quốc tế

1

Effects of Introducing 2-aminoethanethiol into -pyridineethanthiol Self-Assembled Monolayer Applicable to Enhance Sensitivity of Hg(II) Electrochemical Analysis.

Pham Hong Phong, Dang Thanh Huyen, Nguyen Hoang Anh, Vu Thi Thu Ha

Journal of New Materials for Electrochemical Systems 18, 207-212

2015

2

Carbon fiber cloth–supported Au nanodendrites as a rugged surface-enhanced Raman scattering substrate and electrochemical sensing platform

Pham Khac Duy, Pham Thi Hai Yen, Seulah Chun, Vu Thi Thu Ha, Hoeil Chung

Sensors and Actuators B, 225, 377-383

2016

3

Electrochemical Detection of TNT by Differential Pulse Adsorptive Stripping Voltammetry at Carbon Paste Electrode Modified by 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate

Ha Thi Thu Vu, Hanh Thi Vinh Le, Yen Thi Hai Pham, Hung Quoc Le and Phong Hong Pham

Bull. Korean Chem. Soc., 37, 378–385,

2016

4

Electrochemical Characterization of Gold-Nanostructured Platinum Substrates and Application to Determination of Hg(II) at Trace Levels

 Pham Thi Hai Yen, Vu Hai Dang, Nguyen Quynh Giao , Vu Thi Thu Ha

Current Analytical Chemistry, 14, 1-8.

2018

5

A Versatile Carbon Fiber Cloth-Supported Au Nanodendrite Sensor for Simultaneous Determination of Cu(II), Pb(II) and Hg(II)

Vu Hai Dang, Pham Thi Hai Yen, Nguyen Quynh Giao, Pham Hong Phong, Vu Thi Thu Ha, Pham Khac Duy,and Chung Hoeil

Electroanalysis, 30(10), 2222-2227

2018

6

Au nanodendrite incorporated graphite pencil lead as a sensitive and simple electrochemical sensor for simultaneous detection of Pb(II), Cu(II) and Hg(II)

Nguyen Quynh Giao, Vu Hai Dang, Pham Thi Hai Yen, Pham Hong Phong, Vu Thi Thu Ha, Pham Khac Duy, Hoeil Chung

Journal of Applied Electrochemistry, 49, 839–846.

2019

7

Platinum Nanoflower-Modified Electrode as a Sensitive Sensor for Simultaneous Detection of Lead and Cadmium at Trace Levels.

Thi Lieu Nguyen, Van Hoang Cao, Thi Hai Yen Pham, and Truong Giang Le

Hindawi-Journal of Chemistry, Volume 2019,

2019

8

Fabrication of Nano Flower-shaped Platinum on Glassy Carbon Electrode as a Sensitive Sensor for Lead Electrochemical Analysis

Thi Lieu Nguyen, Van Hoang Cao, Thi Hai Yen Pham, Truong Giang Le

Electroanalysis, 31, 1– 9

2019

9

Conformational changes in self-assembled monolayers of 4-pyridineethanethiol and 2-aminoethanethiol on the gold nanoparticles-graphene oxide composite and advantages in Hg(II) determination

Pham Hong Phong, Dang Thanh Huyen, Vu Duc Loi,  Vu Thi Thu Ha,

Nguyen Thi Cam Ha, Nguyen Ngoc Ha, Le Minh Thanh

Journal of Nanoparticle Research 21, 159

2019

10

Investigation of Micro-volume viscosity with Janus microbeads based on rotational Brownian motion

Chun-Jui Chen,Wei-Long Chen, Pham Hong Phong, Han-Sheng Chuang

Sensors 19, 1217, (3-11)

2019

11

Multivariate calibration combined differential pulse voltammetry for simultaneous electroanalytical determination of phenolic compounds using a Fe3O4-modified carbon paste electrode

Vu Hai Dang, Vu Thi Thu, Le Truong Giang,  Pham Thi Hai Yen,  Pham Hong Phong, Vu Anh Tuan, Vu Thi Thu Ha

Journal of Solid State Electrochemistry, 24, 2241-2248

2020

12

Role of Br- on the Formation of a Bismuth Nanodendrite Structure and Its Use as an Electrochemical Sensor for Heavy Metal Detection

Nguyen Hoang Anh, Pham Khac Duy, Pham Thi Hai Yen, Le Quoc Hung,

Pham Hong Phong, Vu Thi Thu Ha, Hoeil Chung

International Journal of electrochemical science, 15, 5373-5384

2020

13

An electrochemical sensor based on copper-based metal–organic framework-reduced graphene oxide composites for determination of 2,4-dichlorophenol in water

Manh B. Nguyen, Vu Thi Hong Nhung, Vu Thi Thu,  Dau Thi Ngoc Nga, Thuan Nguyen Pham Truong, Hoang Truong Giang, Pham Thi Hai Yen,

Pham Hong Phong, Tuan A. Vu and Vu Thi Thu Ha

RSC Advances, 10, 42212-42220

2020

14

Kinetic and structural changes during gasification of cashew nut shell char particles

Hong Nam Nguyen  Duy Anh Khuong  Thi Thu Ha Vu  Thi Nga Mai  Toshiki Tsubota  Van Bay Tran  Joel Blin  Laurent Van De Steene

Environment Progress and Sustanaible Energy, 2020

https://doi.org/10.1002/ep.13580  

2020

15

Simulating and monitoring the temporal and spatial transfer ò NPK fertilizer in agricultural soils using a mathematical model and multi-channel electrical conductivity measurement  

Pham Hong Phong, Viet Anh Pham Ba, Vu Thi Thu Ha, Le Minh Thanh

J. Soil Sci. Plant Nutrition, 21(1) 374-388

2020

16

High CO performance of graphene oxide modified with CuCl by using

“ion implantation” method

Manh B Nguyen, GiangHLe, Trang TT Pham, Giang T T Pham, Quang Vinh Tran, Ngoc Tung Nguyen,Vu Thi Thu

Materials Research Express 7(10)

2020

17

An Electrochemical Sensor Based on Gold Nanodendrite/Surfactant Modified Electrode for Bisphenol A Detection

Nguyen Thi Lien, Le Quoc Hung, Nguyen Tien Hoang, Vu Thi Thu, Dau Thi Ngoc Nga,

Pham Thi Hai Yen, Pham Hong Phong, and Vu Thi Thu Ha

Journal of Analytical Methods in Chemistry, Article ID 6693595, Volume 2021

2021

18

Fabrication of SiO2/PEGDA Inverse Opal Photonic Crystal with Fluorescence Enhancement Effects

Van Phuc Dinh, Duy-Khoi Nguyen, Quang-Hung Nguyen, Thi-Thuy Luu, Thi Hai Yen Pham, Thi Thu Ha Vu, Han-Sheng Chuang, Hong-Phong Pham Phong,

Journal of Analytical Methods in Chemistry, Article ID 6613154 , Volume 2021

2021

19

Voltammetric determination of amoxicillin using a reduced graphite oxide nanosheet electrode

Pham Thi Hai Yen, Mai Thi Trang, Nguyen Hoang Anh, Chu Thi Thu Hien, Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung

Journal of Analytical Methods in Chemistry, Article ID 8823452, Volume 2021

2021

20

Novel nanoscale Yb-MOF used as highly efficient electrode for simultaneous detection of heavy metal ions

Manh B. Nguyen Dau Thi Ngoc Nga, Vu Thi Thu*, Benoıˆt Piro, Thuan Nguyen Pham Truong, Pham Thi Hai Yen, Giang H. Le, Le Quoc Hung, Tuan A. Vu, and Vu Thi Thu Ha

J Mater Sci, 56, 8172-8185,

2021

21

Voltammetric Determination of a Fluoroquinolone Antibiotic Based on Multilayer Reduced Graphene Oxide Sensor Prepared Directly, Promptly by Electrochemically Expanding Graphite Electrode Surface

Do Ba Vuong, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thi Lieu, Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, Pham Hong Phong, Ta Thi Thao, Pham Thi Hai Yen

International Journal of Environmental Analytical Chemistry.

DOI: 10.1080/03067319.2021.1982924

2021

II.               Công bố trong nước

1

Manufacture of gold-wire microelectrode applicable to analyse of the trace concentration of Hg (II)

Phạm Thị Hải Yến, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong

Vietnam Journal of Chemistry, 53(6), 695-699

2015

2

Investigation of electrochemical properties of home made nano gold electrodes and application in determination of Hg(II) at the trace levels

Pham Thi Hai Yen, Vu Thi Thu Ha, Pham Khac Duy and Vu Hai Dang

Vietnam Journal of Chemistry, 53(5), 657-662

2015

3

Đặc tính Von – ampe hòa tan của Hg(II) trên điện cực vàng có cấu trúc bề mặt khác nhau,

Phạm Thị Hải Yến, Vũ Thị Thu Hà và Phạm Hồng Phong

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53(1B) 317-325

2015

4

Development of gold nanoparticle electrode for determination of Hg(II) at the trace levels in water

Phạm Thị Hải Yến, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Phúc Hoàng, Vũ Thị Thu Hà

Tạp chí Hóa học, 54(6e2), 142-147

2016

5

Effect of deposition time on gold nanodendrite porous structure aon signals of Hg(II) in environment

Pham Thi Hai Yen, Vu Hai Dang, Nguyen Hoang Anh and Vu Thi Thu Ha

Vietnam Journal of Chemistry, 55(6), 750-755.

2017

 

Bismuth nanodendrite deposited on glassy carbon electrode as a sensitive electrochemical sensor for simultaneous detection of cadmium(II) and lead(II)

Pham Thi Hai Yen, Vu Hai Dang, Pham Hong Phong, Vu Thi Thu Ha

Vietnam Journal of Chemistry, 56(4), 473-477

2018

6

Simple and sensitive square wave adsorptive stripping voltammertric determination of atorvastatin using graphite pencil electrode

Pham Thi Hai Yen, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Thi Lieu, Vu Thi Thu Ha

Vietnam Journal of Chemistry, 56(4e1) 141-146

2018

7

Manufacture pencil electrode modified with platinum nanoparticles applicable to analyse of the trace concentration of Pb(II)

Nguyen Thi Lieu, Cao Van Hoang, Pham Thi Hai Yen, Le Truong Giang

Vietnam Journal of Chemistry
56(4e1) 124-129

2018

8

An attempt to use pencil leads as cheap materials for electrochemical sensor

Vu Hai Dang, Nguyen
Hoang Anh, Pham Thi Hai Yen, Nguyen Quynh Giao, Vu Thi Thu Ha

Vietnam Journal of Chemistry,
56(6), 726-729

2018

9

Simultaneous determination of arsenic and mercury in water at trace levels by differential pulse anodic stripping voltammetry using a simple gold disk electrode

Vu Hai Dang, Pham Thi Hai Yen, Pham Hong Phong, Pham Khac Duy, Vu Thi Thu Ha

Vietnam Journal of Chemistry, 57(3), 339-342

2019

10

Monitoring the movement of inorganic MK701 fertilizer in soil by a home-made multi-channel electrical conductivity instrument

Vu Phuc Hoang, Le Quoc Hung, Pham Hong Phong

Vietnam J. Chem., 57(5) 538-542

2019

 

Evaluation of electrocatalysis behavior of Fe3O4 magnetic nanoparticles on oxidation of Bisphenol A as the first step for its detectio

Pham Khac Duy, Vu Hai Dang, Nguyen Ngoc Tien, Pham Thi Hai Yen, and Vu Thi Thu Ha

Vietnam J. Chem., 57(5) 615-619

2019

11

Electrochemical properties of amoxicillin on an economical, simple graphite pencil electrode and the ability of the electrode in amoxicillin detection.

Pham Thi Hai Yen, Nguyen Hoang Anh, Vu Thi Thu Ha, Le Quoc Hung, Pham Hong Phong, Chu Thi Thu Hien

Vietnam Journal of Chemistry, 58(2), 201-205

2020

12

 Physico-chemical characterization of forest and agricultural residues for energy conversion processes

Nguyen Hong Nam, Vu Ngoc Linh, Le Duc Dung, Vu Thi Thu Ha

Vietnam J. Chem., 58(6), 735-741

2020

13

Screening of several oxides used as efficient electrocatalysists for detection of 2,4-dimethyl phenol in aqueous medium

Vu Thi Hong Nhung, Nguyen Ba Manh, Vu Thi Thu, Pham Thi Hai Yen, Le Ha Giang, Pham Hong Phong, Vu Anh Tuan, Vu Thi Thu Ha

Vietnam Journal of Chemistry, 58(4), 506-511

2020

14

Pyrolysis of cashew nut shell: A parametric study

Nguyen Hong Nam, Khuong Duy Anh , Le Gia Thanh Truc, Truong An Ha, Vu Thi Thu Ha

 Vietnam J. Chem., 58(4), 506-511

2020

15

AuNPs embedment in the inverse opal photonic crystals and fluoroscence intensity enhancement effect

Pham Hong Phong, Dinh Van Phuc, La Dieu Linh, Vu Thi Thu Ha, Pham Thi Hai Yen

Tạp chí Phân tích Hóa Lý Sinh, đã in

2021

 

7. Sách, chuyên khảo, giáo trình

STT

Tên sách

Tên tác giả

NXB

Năm XB

1

Interface potential and distribution equilibrium between two immisable electrolyte solution. In the book “Interface catalyst”

Edited by A.G. Volkov, Marcel Dekker,

Inc. New York, Basel

2003

2

Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước

Lê Quốc Hùng

Nhà Xuất bản Khoa học Tự nhiên

2006

3

Điện hóa học nâng cao

Lê Quốc Hùng, Phan Thị Bình, Vũ Thị Thu hà, Phạm Hồng Phong

Nhà Xuất bản Khoa học Tự nhiên

2016

 

8. Hợp tác quốc tế

Hợp tác đào tạo và trao đổi nghiên cứu với các trường Đại học: Hanyang (Hàn Quốc) và Cheng Kung( Đài Loan)

23956983450 329758645

Thiết bị đa kênh đo độ dẫn của đất do phòng Ứng dụng Tin học trong Hóa học chế tạo thử nghiệm tại ruộng lúa và vườn cây cảnh.

Bài viết khác: