Trưởng phòng: TS.NCVC. Trịnh Đức Công

Điện thoại: 0985.887.880

Địa chỉ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./" style="color: rgb(0, 62, 123); text-decoration: none;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

TT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số Điện thoại

Địa chỉ E-mail

1

Trịnh Đức Công

Trưởng phòng;   Tiến sỹ. NCVC

0985.887.880

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1

Đỗ Trường Thiện

PGS.TS.NCVCC

0986801961

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Phạm Thị Bích Hạnh

Tiến sỹ

0348885784

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Thị Ý Nhi

Tiến sỹ.NCVC

0368721160

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Lê Quang Tuấn

Thạc sĩ

0913365833 

 

6

Lại Thị Thúy

Thạc sỹ

0982429797

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lê Thị Thanh Hà

Thạc sỹ

0986727325

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="color: rgb(0, 62, 123); text-decoration: none;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

1 - Nghiên cứu khoa học cơ bản về hoá học các polyme có nguồn gốc thiên nhiên (protein, glucomannan, chitin/chitosan, alginat…): cấu tạo, cấu trúc, các biến đổi hoá học các polyme này bằng các phản ứng: trùng hợp, đồng trùng hợp ghép, oxy hóa, cacboxyl hóa, cắt mạch…

2 - Nghiên cứu hoá học và biến đổi hoá học các polyme có nguồn gốc thiên nhiên có hoạt tính sinh học để ứng dụng trong lĩnh vực y, sinh học và nông nghiệp.

3 - Nghiên cứu vật liệu polyme gồm: polyme phỏng sinh học với cấu trúc sinh học và tính chất “thông minh”.

4 - Nghiên cứu một số các vật liệu polyme có tính năng đặc biệt như các vật liệu polyme nano sinh học, polyme khúc xạ quang học …

5 - Nghiên cứu vật liệu compozit và phát triển công nghệ tổ hợp

6 - Tư vấn, cung cấp dịch vụ đo kiểm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực polyme.

7 - Tham gia đào tạo đại học và sau đại học. 

 
 3. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất): Đang đào tạo 04 tiến sỹ

                                                                                                                              Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: