Trưởng phòng: TS.NCVC. Trịnh Đức Công

Điện thoại: 0985.887.880

Địa chỉ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

 

Trình độ

Học hàm, học vị

Số Điện thoại

Email

1

Trịnh Đức Công

Trưởng phòng

Tiến sĩ

0985887880

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Thị Ý Nhi

 

Tiến sĩ

0368721160

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Lê Quang Tuấn

 

Đại học

0913365833 

 

4

Lại Thị Thúy

 

Thạc sĩ

0982429797

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Thức   Tiến sĩ

0986727325

 
 
 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

1 - Nghiên cứu khoa học cơ bản về hoá học các polyme có nguồn gốc thiên nhiên (protein, glucomannan, chitin/chitosan, alginat…): cấu tạo, cấu trúc, các biến đổi hoá học các polyme này bằng các phản ứng: trùng hợp, đồng trùng hợp ghép, oxy hóa, cacboxyl hóa, cắt mạch…

2 - Nghiên cứu hoá học và biến đổi hoá học các polyme có nguồn gốc thiên nhiên có hoạt tính sinh học để ứng dụng trong lĩnh vực y, sinh học và nông nghiệp.

3 - Nghiên cứu vật liệu polyme gồm: polyme phỏng sinh học với cấu trúc sinh học và tính chất “thông minh”.

4 - Nghiên cứu một số các vật liệu polyme có tính năng đặc biệt như các vật liệu polyme nano sinh học, polyme khúc xạ quang học …

5 - Nghiên cứu vật liệu compozit và phát triển công nghệ tổ hợp

6 - Tư vấn, cung cấp dịch vụ đo kiểm và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực polyme.

7 - Tham gia đào tạo đại học và sau đại học. 

 
 3. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất): Đang đào tạo 04 tiến sỹ

                                                                                                                              Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: