Trưởng phòng:
Nguyễn Thanh Tâm
Điện thoại: 024. 32121149, DĐ : 0985081601
Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

  IMG 1114 1

1.       Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

(Học hàm, học vị)

Số điện thoại

Email

1 Nguyễn Thanh Tâm Trưởng phòng Tiến sĩ 0985081601 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Trịnh Thị Thủy   PGS.TS 0978987562 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Nguyễn Thị Hoàng Anh   PGS.TS 0945393817 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Trần Đức Quân   Tiến sĩ 0904870167 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Đào Đức Thiện   Thạc sĩ 0988501142 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    2. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu sàng lọc các hợp chất có hoạt tính sinh học nguồn gốc thiên nhiên.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên định hướng ứng dụng trong y dược, thực phẩm, hương    liệu, mỹ phẩm, nông nghiệp....

- Tổng hợp, bán tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học cao, có giá trị kinh tế nhằm ứng dụng trong đời sống xã    hội.

    3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

               a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

b. Số lương các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

       c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

   T. V.Sung, T. T. ThuyN. T. H. AnhCác Hợp chất Thiên nhiên từ một số cây cỏ Việt Nam, NXB Khoa học tự    nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2011.

      d.  Bằng phát minh sáng chế:

   Trần Văn Sung, Trịnh Thị Thủy, Phạm Thị Ninh, Trần Thị Phương Thảo, Hồ Ngọc Anh, Nguyễn Thế Anh. Bằng    độc quyền giải pháp hữu ích (GPHI, số 1183): “Qui trình chiết, tách và tinh chế các hợp chất auronol glucosit có hoạt tính    sinh học từ lá cây chay (Artocarpus tonkinensis)” Cục sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN ngày 02.06.2014

      e.  Các giải thưởng khoa học:

      f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

   4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

           Đào tạo 12 nghiên cứu sinh và 12 học viên cao học.

   5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

          ĐH Y Perugia, ĐH Tổng hợp Perugia, Italia
          Viện Sinh hoá Thực vật Halle, CHLB Đức.
          Trường ĐH Tổng hợp Hanyang, Hàn Quốc
 

    6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)

 
                                                                                                                                                    Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: