Trưởng phòng: TS. Nguyễn Quang Trung
Điện thoại: 0909901871
Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 HHX2018.2.jpg Trung              

1.    Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT
Họ và tên
Chức vụ
 

Trình độ

Học hàm, học v

Số điện thoại
Email
1 Nguyễn Quang Trung Trưởng phòng Tiến sĩ 0909901871 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2
Nguyễn Văn Chiến
  Tiến sĩ    
3
Đào Minh Châu   Thạc sĩ  
 
4
Phạm Thị Phương Nam
  Thạc sĩ  
 

 2. Lĩnh vực nghiên cứu:

       - Sử dụng các phương pháp xanh trong tổng hợp và chiết tách các hợp chất có hoạt tính sinh học.

- Nghiên cứu sử dụng nguồn nguyên liệu có khả năng tái tạo (các hợp chất thiên nhiên, các sản phẩm và phụ phẩm nông, lâm, ngư nghiệp) nhằm tạo ra các sản phấm có giá trị cao.

- Nghiên cứu chế tạo các hợp chất quang điện từ ứng dụng làm vật liệu tiến tiến trong kỹ thuật điện tử, tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo.

- Nghiên cứu tổng hợp các xúc tác ứng dụng làm xúc tác bất đối xứng, xúc tác trong quá trình chuyển hoá CO2 và xúc tác quang trong xử lý môi trường.

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu xúc tác cấu trúc nano đa chức năng, đa mao quản ứng dụng cho các quá trình chuyển hoá Hoá Học không tạo ra các sản phẩm độc hại.

- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy

- Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào đời sống.

 3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

       a.        Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

 b. Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế:

- Tạp chí trong nước: 27 bài

- Tạp chí quốc tế: 10 bài

- Hội nghị: 5 bài

c. Bằng phát minh sáng chế:

02 Giải pháp hữu ích:

- Quy trình tổng hợp vật liệu compozit ZSM-5/MCM-41 bằng kỹ thuật gây mầm có sử dụng SiO2 được tách chiết từ vỏ trấu

- Quy trình chuyển hóa khí sinh học giàu CO2 và CH4 thành sản phẩm hydrocacbon lỏng

 d. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

Máy lọc nước gia đình

  4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

- Tham gia đào tạo Tiến Sỹ: 05

- Đào tạo Thạc Sỹ: 04

 5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

- Hợp tác với trường Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn quốc

- Hợp tác với viện khoa học phân tử, Nhật bản

 6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)

- Chiến Sỹ thi đua: 02

- Cá nhân giấy khen: 03

- Tập thể lao động tiên tiến: 5

 
                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học 

Bài viết khác: