Trưởng phòng: TS. Trần Quang Hưng
Điện thoại: 0943175337
Địa chỉ E-Mail: hThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ANH HOA HOC BM 

           1.  Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ 

Học hàm, học vị

Điện thoại

Email

1

Trần Quang Hưng

Trưởng phòng

Tiến sĩ  0943175337

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Lê Hà Giang

  Thạc sĩ 0961986000

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Phạm Thị Thu Trang

  Thạc sĩ 01668830616

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Nguyễn Kế Quang

 

Thạc sĩ 0963339386

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Bá Mạnh

  Đại học 01668619998

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6 Phạm Hà My  

Đại học

   
7 Dương Anh Thanh  

Đại học

   
8 Phạm Linh Chi  

Đại học

   

    2. Lĩnh vực nghiên cứu:

- Nghiên cứu các vấn đề cơ bản về quá trình hóa học xảy ra trên bề mặt của vật liệu (chất hấp phụ, chất xúc tác,…)
       -  Nghiên cứu định hướng ứng dụng triển khai (R&D) trong công nghệ lọc hóa dầu, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tái tạo, xử lý môi trường và công nghệ sinh học

- Nghiên cứu các vật liệu cấu trúc nano (graphen, graphen oxit, nano silica,…) ứng dụng trong phòng cháy chữa cháy

 
   3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

    a.  Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

    b.  Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

    c. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

 

-  Quy trình phân hủy Dioxin và Furan

-  Quy trình chế tạo chất xúc tác sinh học

 
   4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

   Đã đào tạo 5 tiến sỹ, 10 thạc sỹ
   Hiện tại có 2 nghiên cứu sinh và 2 học viên cao học
   

    5. Hợp tác quốc tế:
 
               Phòng có quan hệ mật thiết với nhiều cơ sở nghiên cứu đào tạo ở nước ngoài như: Quesbec- Canada; Rostock- Đức;    Osaka- Nhật; Busan- Hàn Quốc; Hungary; Nga

   6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)

   - 2014-2015 Tập thể giấy khen

   - 2015 -2016 Tập thể giấy khen

   - 2016-2017 Tập thể giấy lao động tiên tiến

 
                                                                                                                                                  Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: