Phó trưởng phòng: Mai Thị Thanh Thùy

Điện thoại: 024.37918332

Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
binh jpg 
 

    1.   Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ
(Học hàm, học vị)

Số ĐT; Địa chỉ E-mail

1

Mai Thị Thanh Thùy

TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Mai Thị Xuân

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Thị Vân Anh

ThS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Hải Yến

TS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5
Phan Thị Bình
PGS.TS.NCVCC
(Chuyên  gia)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    2. Lĩnh vực nghiên cứu

      - Hướng  tích trữ và chuyển hóa năng lượng:  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu lai polyme dẫn ứng dụng làm vật liệu catot  cho nguồn điện thứ cấp, điện cực anot cho pin nhiên liệu vi sinh.

     Nghiên cứu chế tạo điện ly keo cho ắc qui chì kín khí.

      -  Hướng vật liệu: Tổng hợp vật liệu PbO2, nanocompozit PbO2- AgO, PbO2 – PANi ứng dụng trong phân tích môi trường, làm điện cực xúc tác cho quá trình oxy hóa metanol và chế tạo điện cực đo pH, sensor điện hóa. Nghiên cứu  tổng hợp vật liệu nanocompozit trên cơ sở polyme dẫn và phụ phẩm nông nghiệp sử dụng làm vật liệu hấp phụ.

      -  Hướng môi trườngXử lý asen trong nước ngầm bằng phương pháp keo tụ điện hóaNghiên cứu xử lý chì, cadimi, niken bằng phương hấp phụ. Tổng hợp dung dịch oxy hóa thế hệ mới thân thiện môi trường (Sắt (VI)).

      -   Đo và mô phỏng tổng trở điện hóa, nghiên cứu đánh giá ăn mòn, đo độ dẫn điện của vật liệu

      3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất)

      a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

      b.        Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

      c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

      - Lê Quốc Hùng (chủ biên), Phan Thị Bình, Vũ Thị Thu Hà, Phạm Hồng Phong (2016), Điện hóa học nâng cao, Nhà    xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

      d.   Bằng phát minh sáng chế:

      e. Các giải thưởng khoa học:

      f. Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng

       4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất)

   - Đào tạo tiến sĩ: 4 NCS, trong đó 3 NCS bảo vệ thành công đã được  nhận bằng.

   - Đào tạo cao học: 6 cao học, trong đó  5 cao học đã bảo vệ thành công.

      5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất)

      6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất)

   -   Tập thể lao động tiên tiến 2013 ÷2017

   -   Cá nhân chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2014

   -   Cá nhân giấy khen 2016

   -   Cá nhân giấy khen Công đoàn viên xuất sắc Viện Hóa học 2017

                                                                                                                                      Xử lý tin: Viện Hóa học

Bài viết khác: