Trưởng phòng: TS. Đoàn Duy Tiên
Điện thoại: 0949668811
Địa chỉ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

IMG 5919.jpgtien 

      1. Danh sách cán bộ đang làm việc tại phòng

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

(Học hàm, học vị)

Số ĐT; Địa chỉ E-mail

1

Đoàn Duy Tiên

Tiến sĩ

0949668811
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Đỗ Quốc Việt

Tiến sĩ

0904280708

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Bùi Kim Anh

Tiến sĩ

0943952552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Hồ Đắc Hùng

Thạc sĩ

0915382870

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Thị Ngoan

Tiến sĩ

0906220053

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Bá Thị Dương

Thạc sĩ

0984230202

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Lê Thị Mai Hường

Cử nhân

0965998859

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Nguyễn Thị Kim Liên

Thạc sĩ

0968331292

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lưu Đức Phương

Tiến sĩ

 

          2. Lĩnh vực nghiên cứu:

 
             - Phản ứng xúc tác enzyme, hóa sinh hữu cơ, các phép thử hoạt tính sinh học.

- Phương pháp nguyên tử đánh dấu, phương pháp tách đồng phân quang học.

- Tổng hợp hóa dược, tổng hợp bất đối xứng, các phản ứng xúc tác Pladium.

- Tổng hợp các dẫn xuất của chlorophyll làm thuốc chữa trị ung thư bằng liệu pháp quang.

- Nghiên cứu hóa học các hợp chất dị vòng, hóa học các hợp chất màu, quang hóa học.

- Nghiên cứu quy trình, công nghệ tách chiết các hoạt chất có hoạt tính sinh học từ nguồn động thực vật Việt Nam.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ nano ứng dụng trong y sinh học.

3. Một số kết quả nổi bật (5 năm gần nhất).

    a.    Các đề tài, dự án đã và đang triển khai từ cấp Bộ trở lên: Chi tiết xem tại đây

           b.    Số lượng các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Chi tiết xem tại đây

   c.   Sách chuyên khảo đã xuất bản:

   d.   Bằng phát minh sáng chế: 01

“Quy trình chiết xuất resveratrol từ rễ cây cốt khí Polygonum cuspidatum”,của Bộ Khoa học và Công nghệ, cục    sở hữu trí tuệ, theo quyết định số: 38426/QĐ-SHTT, ngày 28 tháng 06 năm 2016.

   e.  Các giải thưởng khoa học:

Giải thưởng Hồ chí Minh về Khoa Học và Công nghệ 

   f.  Các công nghệ, sản phẩm đã được ứng dụng.

Công nghệ chiết Artemisinin từ lá cây thanh hao hoa vàng

Công nghệ chiết rutin từ nụ hòe

Sản xuất dầu gấc chất lượng cao theo công nghệ mới

      4. Kết quả đào tạo sau đại học (5 năm gần nhất): 02 thạc sĩ và 01 Tiến sĩ.

      5. Hợp tác quốc tế: (5 năm gần nhất).

      6. Kết quả thi đua khen thưởng: (5 năm gần nhất).

 
                                                                                                                                                            Xử lý tin: Viện Hóa học 

Bài viết khác: