Vietnam English

Thông tin về Trung tâm xuất sắc Việt - Anh

 
TRUNG TÂM XUẤT SẮC LIÊN NGÀNH
VỀ LĨNH VỰC CÁC HCTN GIỮA VIỆT NAM - VƯƠNG QUỐC ANH
 
1. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:
 
- Tổ chức các khóa đào tạo tại Việt Nam do chuyên gia Anh giảng dạy và cử cán bộ sang đào tạo tại Vương Quốc Anh để nâng cao tiềm lực KHCN;
- Xây dựng các chương trình hợp tác nghiên cứu giữa hai bên để đón nhận các cơ hội đầu tư từ hai phía Chính phủ;
- Thực hiện các nội dung nghiên cứu mà hai bên cùng quan tâm.
 
2. Danh sách cán bộ đang công tác tại Trung tâm:
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ngô Quốc Anh

Giám đốc TT

2

Dương Ngọc Tú

Phó Giám đốc TT

3

Nguyễn Lê Anh

Nghiên cứu viên 

4

Trần Thị Yến

Nghiên cứu viên 

5

Đào Minh Châu

Nghiên cứu viên 

6

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nghiên cứu viên

7

Võ Ngọc Bình

Nghiên cứu viên

8

Phạm Tùng Lâm

Nghiên cứu viên


Các bài đã đăng