Vietnam English

Tin tức

Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2020

Ngày 15/01/2021, Viện Hóa học đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2020. Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng toàn thể 166 cán bộ viên chức của Viện Hóa học.

Mở đầu chương trình Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Hóa học đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và kế hoạch công tác năm 2021.

 

Về kết quả đạt được trong năm 2020:

Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội ở khắp nơi trên toàn thế giới, các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế.... của Viện cũng không nằm ngoài ảnh hưởng đó. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ viên chức trong viện, năm vừa qua Viện cũng đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ

Trong năm 2020, Viện Hóa học được giao chủ trì thực hiện 116 đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID19 nên một số đề tài, dự án không thực hiện được đúng kế hoạch đề ra và phải gia hạn sang năm sau.

Từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2020, Viện Hóa học đã đăng được 57 bài báo Quốc tế thuộc danh mục SCI-E, 21 bài báo trên các tạp chí / proceeding Quốc tế không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số ISSN hoặc ISBN,  01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 3 sách chuyên khảo và giáo trình và 75 bài báo đăng trên tạp chí VAST2 và các tạp chí trong nước khác.

Kết quả hợp tác Quốc tế

Năm 2020, Viện Hóa Học chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ hợp tác theo Nghị định thư cấp Nhà nước với Itaia, Hàn Quốc, Nhật Bản, 06 nhiệm vụ hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Viện Hóa Học đã góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu KHCN cho các cán bộ khoa học và các đơn vị nghiên cứu thuộc viện.

Kết quả đào tạo sau đại học

Năm 2020, Viện Hóa học đã phối hợp với Học viện Khoa học và công nghệ đào tạo và hướng dẫn cho 28 nghiên cứu sinh trong hạn, 07 nghiên cứu sinh đã gia hạn, 05 nghiên cứu sinh quá hạn, tuyển sinh mới 05 nghiên cứu sinh, tổ chức bảo vệ cấp cơ sở cho 09 nghiên cứu sinh. Chất lượng nghiên cứu sinh ngày càng được nâng cao cả về chuyên môn và ngoại ngữ.

* Đánh giá chung:

Nhìn chung, trong năm 2020, Viện Hóa học đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đặt ra về tất cả các nhiệm vụ, tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ chưa đạt được kết quả tốt so với mục tiêu:

- Số lượng công trình công bố Quốc tế thuộc danh mục SCI-E vẫn là 57, số công bố trong nước giảm 4 bài so với năm 2019.

- Một số đề tài nghiệm thu chậm so với thời gian theo quy định, nhiều đề tài phải gia hạn thời gian thực hiện đề tài, điều chỉnh nội dung ảnh hưởng đến tính cấp thiết của đề tài.

- Chưa thực hiện tốt việc chuyển giao công nghệ các kết quả NCKH đã được thương mại hóa trên thị trường nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị.

Về kế hoạch công tác năm 2021:

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Hóa học nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2020 là khá khiêm tốn, sang năm 2021 toàn thể cán bộ, viên chức Viện Hóa học cần phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các mặt hoạt động khác.

Kết thúc chương trình của Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cán bộ đạt thành tích xuất sắc năm 2020 và gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, viên chức của Viện.

 
GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng
trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020
 
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng trao
Giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020
 
 
 
 
GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng
trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020
 
Tin và ảnh: Viện Hóa học