Vietnam English

Tin tức

Kết quả Đại Hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hóa học nhiệm kỳ 2020 - 2022

Từ ngày 16 đến 20/3/2020 Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hóa học long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự với các Đại hội có: GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Hóa học cùng với các đồng chí là Đảng ủy viên, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể các đảng viên của từng Chi bộ.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tại Đại hội Đại diện Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện cũng giao nhiệm vụ cho các Chi ủy mới nhanh chóng ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn.

Chi ủy Chi bộ Hoá sinh hữu cơ nhiệm kỳ 2020-2022, gồm các đồng chí:

1. Đ/c. Ngô Quốc Anh                            Bí thư
2. Đ/c. Đào Hải Yến                               Phó Bí thư
3. Đ/c. Nguyễn Thị Thu Hà                    Uỷ viên
4. Đ/c. Trần Quang Vinh                        Ủy viên
5. Đ/c. Đặng Thị Tuyết Anh                   Ủy viên
 

  

  Chi ủy Chi bộ Vô cơ - Hóa lý nhiệm kỳ 2020-2022, gồm các đồng chí:

1. Đ/c. Phạm Hồng Phong                      Bí thư
            2. Đ/c. Nguyễn Thị Hạnh                       Phó Bí thư
            3. Đ/c. Lê Hà Giang                                Uỷ viên
 

  

   Chi ủy Chi bộ Hóa Phân tích - Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm các đồng chí:

 1. Đ/c. Vũ Đức Lợi                                 Bí thư
             2. Đ/c. Trần Hữu Quang                         Phó Bí thư
             3. Đ/c. Tạ Thủy Nguyên                         Uỷ viên
 


Chi bộ Phòng Quản lý tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy

Bí thư

Phó Bí thư


 

 Chi ủy Chi bộ Hóa Cao phân tử nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các đồng chí:

1. Đ/c. Trịnh Đức Công                          Bí thư
            2. Đ/c. Nguyễn Thanh Tùng                   Phó Bí thư
            3. Đ/c. Đỗ Trung Sỹ                                Uỷ viên
 
 
 
                                                                                                                                             Xử lý tin: Viện Hóa học