Vietnam English

Tin tức

Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2019


Ngày 06/01/2020, Viện Hoá học đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức Viện Hóa học năm 2019. Đây là dịp để cán bộ viên chức trong toàn Viện tổng kết, nhìn nhận và đánh giá một cách toàn diện các kết quả đạt được trong năm qua, đề ra những phương hướng triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020, đồng thời biểu dương, công bố và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng toàn thể hơn 171 cán bộ viên chức của Viện Hóa học.

Mở đầu chương trình Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Hóa học đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

 
 
 

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng 

 trình bày Báo cáo Tổng kết công tác 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

 

Kết quả nghiên cứu khoa học : Năm 2019, Viện đã tiến hành thực hiện hơn 123 nhiệm vụ, đề tài, dự án khoa học công nghệ ở các cấp khác nhau và đạt được nhiều kết quả tốt và đã công bố được 57 bài báo quốc tế, trong đó có 24 bài thuộc danh sách SCI, 33 bài thuộc danh sách SCI-E, 14 bài báo trên các tạp chí quốc tế có mã ISSN, 01 bằng phát minh sáng chế, 02 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 01 sách tham khảo, 02 giáo trình  và 79 bài báo đăng trên các tạp chí trong nước.

Kết quả đào tạo sau đại học: 

Năm 2019, Viện Hóa học đã phối hợp với Học viện Khoa học và công nghệ đào tạo và hướng dẫn cho 29 nghiên cứu sinh trong hạn, 14 nghiên cứu sinh đã gia hạn, tuyển sinh mới 04 nghiên cứu sinh, tổ chức bảo vệ cấp cơ sở cho 08 nghiên cứu sinh. Chất lượng nghiên cứu sinh ngày càng được nâng cao cả về chuyên môn và ngoại ngữ.

Đánh giá chung về kết quả thực hiện kế hoạch 2019:

          Nhìn chung, trong năm 2019, Viện Hóa học đã hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra về tất cả các nhiệm vụ, đặc biệt là kết quả thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ NCKH, góp phần giải quyết tốt các vấn đề kinh tế - xã hội.

     Tuy nhiên trong hoạt động chung của Viện còn một số vấn đề tồn tại:

-   Số lượng công trình công bố Quốc tế, phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích đã tăng hàng năm nhưng chưa đồng đều giữa các đơn vị trong Viện, một số đơn vị nhiều năm liền không có công trình đăng trên các tạp chí Quốc tế.

-   Một số đề tài nghiệm thu chậm so với thời gian theo quy định, nhiều đề tài phải gia hạn thời gian thực hiện đề tài, điều chỉnh nội dung ảnh hưởng đến tính cấp thiết của đề tài.

- Chưa thực hiện tốt việc chuyển giao công nghệ các kết quả NCKH đã được thương mại hóa trên thị trường nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị.

Hội nghị cũng đã thảo luận về kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2020: Kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai, kế hoạch tăng cường tiềm lực trang thiết bị, cơ sở vật chất và tiềm lực cán bộ, kế hoạch công tác tổ chức và các công tác quản lý khác.

Cũng trong Hội nghị Tổng kết, GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cán bộ đạt thành tích xuất sắc năm 2019 và phát động thi đua năm 2020, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, viên chức của Viện.

 
 
 GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng trao
Giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019

 

 GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng
trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019
 

 

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng
trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019

 

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng
 trao quà lưu niệm cho cán bộ nghỉ hưu năm 2019

 

                                            Tin và Ảnh: Viện Hóa học