Vietnam English

Thông báo

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt II năm 2018

Ngày 04/6/2018, Ban kiểm tra, sát hạch của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt II năm 2018 đã  tổ chức phỏng vấn trình độ năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ của thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức.

Kết quả xét tuyển như sau:

TT

Họ và tên thí sinh

Điểm học tập theo tín chỉ

(thang điểm 200)

Điểm phỏng vấn (thang điểm 200)

Tổng số điểm thi (thang điểm 400)

Chuyên ngành Hóa phân tích - môi trường

1

Phạm Thị Mai

159.2

 167

326.2

 Căn cứ vào kết quả xét tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, Hội đồng xét tuyển viên chức đề nghị Viện trưởng Viện Hóa học công nhận tuyển dụng thí sinh Phạm Thị Mai (phòng Ứng dụng phân tích) vào chuyên ngành Hóa phân tích - môi trường.

 

          Viện Hóa học thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt II năm 2018 để thí sinh và toàn thể cán bộ trong đơn vị được biết./.

                                                                                                                               Xử lý tin: Viện Hóa học