Vietnam English

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 13 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ Viện Hoá học đã tiến hành đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VII, trong không khí cả nước đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII.

Tới dự Đại hội có Đồng chí Phan Văn Kiệm - Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng chí Ngô Thúy Nga – Phó chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Hóa học.

 
 
 
 
 
 
 
Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

 Đại hội thực hiện 04 nội dung quan trọng:

-   Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2010-2015, Quyết định những phướng hướng nhiệm vụ phát triển Đảng bộ và Viện Hoá học trong giai đoạn 2015-2020.

-   Góp ý xây dựng báo cáo Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2015-2020 và Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

-   Bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

-   Bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2015-2020.

 Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hoá học nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí Nguyễn Văn Tuyến – Bí thư Đảng ủy Viện Hóa học trình bày Báo cáo đại hội. Báo cáo gồm 2 nội dung chính:

 I. Đánh giá tổng quát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, những hạn chế cần khắc phục

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện thường xuyên theo sát chỉ đạo các mặt hoạt động của Viện, kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết phù hợp để đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ đã ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng và những đổi mới căn bản của Viện Hóa học:

-   Tháng 9/2013, Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Hóa học và Hội nghị Khoa học Quốc tế đã được tổ chức long trọng, giới thiệu đến bạn bè đồng nghiệp trong nước và Quốc tế những thành tích to lớn của Viện đã đạt được sau 35 năm xây dựng và phát triển.

-   Trong 5 năm (2010-2015), Viện Hóa học đã đạt được những thành tích vượt bậc trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng triển khai với số lượng đề tài, dự án và công trình công bố Quốc tế tăng mạnh. Viện luôn đứng trong tốp 5 đơn vị có số lượng công trình công bố nhiều nhất Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Công tác đào tạo sau đại học của Viện phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Là một cơ sở đào tạo lớn, đứng đầu về đào tạo Tiến sĩ trong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và luôn được Bộ Giáo dục đào tạo đánh giá cao. Hiện nay, Học Viện KHCN đã giao cho Viện Hóa học là đầu mối để xây dựng Khoa Hóa học.

- Viện đã cơ bản hoàn thành việc kiện toàn lại các phòng nghiên cứu trên cơ sở các Tập thể khoa học đảm bảo tổ chức đơn vị theo đúng quy định hiện hành. Trưởng phó các phòng chuyên môn đã được bổ nhiệm và bước đầu đã phát huy được vai trò trách nhiệm, tránh được hiện tượng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo.

- Tiềm lực khoa học và công nghệ của Viện đã được tăng cường đáng kể, nhiều thiết bị nghiên cứu hiện đại đã được đầu tư, tạo ra thế và lực mới để nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo và đẩy mạnh Hợp tác Quốc tế.

- Công tác quản lý cán bộ viên chức ngày càng quy củ, đảm bảo chất lượng. Công tác quản lý tài chính, hành chính được cải cách mạnh mẽ đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trong Viện.

- Công tác xây dựng và phát triển Đảng đã được Đảng ủy chú trọng thực hiện và thu được nhiều kết quả trong việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn một số vấn đề tồn tại cần được khắc phục, cụ thể là:

- Vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng và thực hiện những vấn đề lớn, có tính chất liên kết nhiều phòng chuyên môn còn chưa cao.

- Các kết quả nghiên cứu khoa học sau khi nghiệm thu chưa được chuyển giao kịp thời để tiếp tục triển khai đáp ứng nhu cầu thiết thực của cuộc sống. Hoạt động dịch vụ khoa học chủ yếu còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát do các phòng chuyên môn tự quản lý.

- Tình hình thực hiện đề tài chậm tiến độ phải xin gia hạn ngày càng tăng, đặc biệt là đối với các đề tài Nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted), làm ảnh hưởng đến tính cấp thiết của đề tài cũng như ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. Một số đề tài nghiên cứu cơ bản chưa cập nhật được với quốc tế, chưa có tính mới nên khó đăng ở các tạp chí quốc tế SCI có chỉ số ảnh hưởng cao.

- Việc tăng cường đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ đã được Đảng ủy đưa vào Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 bước đầu đã có kết quả, tuy nhiên số lượng cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn cao và giỏi ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu hội nhập Quốc tế chưa nhiều, cán bộ khoa học trẻ còn chưa thật mạnh dạn trong việc tự khẳng định mình và chưa thực sự có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Viện. Một số cán bộ được bổ nhiệm chưa thực sự phát huy được vai trò lãnh đạo, đẫn dắt công tác nghiên cứu của các phòng chuyên môn.

-Nhiều phòng chuyên môn chưa chú trọng đến nghiên cứu cơ bản nên nhiều năm chưa có công bố quốc tế có chất lượng.

- Một số cán bộ Cấp ủy chưa đầu tư nhiều công sức, thời gian và còn thiếu kinh nghiệm trong công tác Đảng.

 
 
Đồng chí Phan Văn Kiệm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

 II. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy Viện Hóa học xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Xây dựng Viện Hóa học thành Viện đi đầu về nghiên cứu cơ bản đa ngành trong lĩnh vực hóa học ở Việt Nam và đuổi kịp trình độ các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế vào năm 2030.

- Xây dựng nguồn nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

- Phát triển khoa học - công nghệ ưu tiên theo những hướng nghiên cứu có thế mạnh, những hướng có tính chất đột phá trong xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đưa kết quả nghiên cứu khoa học áp dụng triển khai vào thực tiễn cuộc sống.

Sau khi nghe Báo cáo, các đại biểu, đảng viên đã có những nhận xét, góp ý đối với bản báo cáo và với Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội cũng đã tiến hành Bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm những đồng chí có tên sau:

1.   Nguyễn Thị Lan Anh

2.   Ngô Quốc Anh

3.   Trịnh Đức Công

4.   Nguyễn Hưng Dũng

5.   Phan Thị Lan Hương

6.   Trần Văn Lộc

7.   Vũ Đức Lợi

8.   Vũ Anh Tuấn

9.    Nguyễn Văn Tuyến

 
 
Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hóa học nhiệm kỳ 2015-2020
 
              Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2015-2020 gồm những đồng chí sau:
 
- Đại biểu chính thức đương nhiên:             1.  Nguyễn Văn Tuyến
 
- Đại biểu chính thức do Đại hội bầu:          1.   Nguyễn Thị Lan Anh

                                          2.   Ngô Quốc Anh

                                          3.   Phan Thị Bình

                                          4.   Nguyễn Hưng Dũng

                                          5.   Phan Thị Lan Hương

                                          6.   Đỗ Quang Kháng

                                          7.   Vũ Đức Lợi

                                          8.   Vũ Anh Tuấn

                                                                         9.   Nguyễn Ngọc Tùng
                         
            Đại hội Đảng bộ Viện Hóa học lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020 tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VII và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã diễn ra thành công.  Nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu, phát huy trí tuệ, tìm tòi sáng tạo, đề xuất các biện pháp thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các Chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động của Viện, xây dựng Đảng bộ Viện Hóa học trong sạch vững mạnh, xây dựng Viện Hóa học ngày càng phát triển xứng tầm Viện nghiên cứu về Hóa học hàng đầu Việt Nam.