Vietnam English

Tin tức

Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hóa học

Thực hiện Kế hoạch số 210-KH/ĐUVHL ngày 19 tháng 11 năm 2014 về việc Đại học các cấp thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, từ ngày 24 đến 26/3/2015, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện Hóa học đã tiến hành Đại hội nhằm bầu ra các Chi ủy mới nhiệm kỳ 2015-2017.

Đại hội các Chi bộ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Hóa học đã tặng hoa chúc mừng các Chi ủy mới và chúc các đồng chí trong các Chi ủy mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình.

Chi ủy Chi bộ Hoá sinh hữu cơ nhiệm kỳ 2015-2017, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Trần Văn Lộc

2. Đồng chí Ngô Quốc Anh

3. Đồng chí Đào Hải Yến

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

 

 

 
 

Chi ủy Chi bộ Vô cơ - Hóa lý nhiệm kỳ 2015-2017, gồm các đồng chí có tên sau:
 

1. Đồng chí Vũ Anh Tuấn

2. Đồng chí Phạm Hồng Phong

3. Đồng chí Mai Thị Thanh Thùy

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

  

  

Chi ủy Chi bộ Hóa Phân tích - Môi trường nhiệm kỳ 2015 - 2017, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Nguyễn Hưng Dũng

2. Đồng chí Vũ Đức Lợi

3. Đồng chí Trần Hữu Quang

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

 
 

Chi bộ Phòng Quản lý tổng hợp nhiệm kỳ 2015-2017 gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy

Bí thư

Phó Bí thư

 

 

 

  

Chi ủy Chi bộ Hóa Cao phân tử nhiệm kỳ 2015-2017 gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Khôi

2. Đồng chí Trịnh Đức Công

3. Đồng chí Đỗ Trung Sỹ

Bí thư

Phó Bí thư

Uỷ viên

 
 
 
 
 Nguồn tin: Viện Hóa học