Vietnam English

Tiềm lực trang thiết bị

Thông tin tóm tắt nghiệm thu dự án tăng cường trang thiết bị "Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao"


1. Tên dự án: “Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao”

(Được phê duyệt theo Quyết định số 2380/QĐ-VHL ngày 26/12/2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

2. Chủ đầu tư: Viện Hóa học

3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

4. Chủ nhiệm dự án: GS.TS Nguyễn Văn Tuyến

5. Tổng kinh phí: 30.500.000.000 đ (Ba mươi tỷ năm trăm triệu đồng./.)

6. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước

7. Thời gian thực hiện: 2 năm (2014-2015).

8. Mục tiêu của dự án:

a.     Mục tiêu chung

- Mua sắm 01 hệ thiết bị NMR phân giải cao, tần số 500 MHz với cấu hình cơ bản và một số tính năng cập nhật so với máy NMR thế hệ cũ lắp đặt năm 2001 tại Viện Hóa Học, để bổ sung, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao trong nghiên cứu và đào tạo thuộc các lĩnh vực hóa học hữu cơ, hóa sinh, hóa dược, hóa môi trường, hóa thực phẩm, hóa vật liệu mà máy NMR cũ không còn đáp ứng được. 

- Kết hợp đồng thời việc triển khai nhanh chóng đưa thiết bị NMR phân giải cao mới vào khai thác với việc sửa chữa, nâng cấp các thiết bị phổ hiện đại đang có tại Viện Hóa học, bao gồm thiết bị NMR cũ (lắp đặt năm 2001), hệ các thiết bị khối phổ và sắc ký, theo định hướng quy hoạch tập trung tại Trung tâm các phương pháp phổ ứng dụng thành hệ thống các công cụ phân tích phổ, hỗ trợ lẫn nhau phục vụ kịp thời và tối đa nhu cầu phân tích NMR của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

b.     Mục tiêu cụ thể

- Mua sắm 01 hệ thiết bị Cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao 500 MHz thế hệ mới và sửa chữa, nâng cấp các thiết bị phổ NMR và MS hiện đại đang có tại Viện Hóa học thành hệ thống thiết bị phổ đồng bộ để đáp ứng kịp thời và hiệu quả các nghiên cứu khoa học và đào tạo trong các lĩnh vực có liên quan tới phân tích cấu trúc của các cá nhân, tổ chức Khoa học Công nghệ trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

9. Tóm tắt nội dung đầu tư:

Danh mục thiết bị đã đầu tư

                                                                       Đơn vị: Chiếc/1000 đồng

TT

Tên thiết bị

Số lượng

Đơn vị

 

Giá

 

Vị trí

 

Theo đề cương được phê duyệt

Theo thực tế mua sắm

 

tính

trị

Lắp đặt

1

Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao 500 MHz

Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân phân giải cao 500 MHz

01

Hệ

29.284.020

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

 

2

Điều hòa nhiệt độ

Điều hòa nhiệt độ

02

Chiếc

41.580

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

3

Máy hút ẩm

Máy hút ẩm

01

Chiếc

5.500

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

4

Tủ lạnh

Tủ lạnh

01

Chiếc

7.150

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

5

Máy rung  mẫu

Máy rung  mẫu

01

Chiếc

8.400

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

6

Máy sấy cầm tay

Máy sấy cầm tay

01

Chiếc

350

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

7

Máy rửa siêu âm 2÷5 lit

Máy rửa siêu âm 2÷5 lit

01

Chiếc

21.000

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

8

Nhà A18/4 tầng (Phần sửa chữa)

Nhà A18/4 tầng (Phần sửa chữa)

 

 

72.900

 

9

Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân Avance 500 Bruker.

(Phần sửa chữa)

Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân Avance 500 Bruker.

(Phần sửa chữa)

 

 

274.120

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

10

Thiết bị khối phổ Agilent 910-TQ-FT-MS

 (Phần sửa chữa)

Thiết bị khối phổ Agilent 910-TQ-FT-MS

(Phần sửa chữa)

 

 

518.333,250

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

11

Thiết bị khối phổ Agilent LCMS1100

(Phần sửa chữa)

Thiết bị khối phổ Agilent LCMS1100

(Phần sửa chữa)

 

 

205.056,64

Trung tâm các PP phổ ứng dụng

 

Cộng

 

 

 

300.500.000

 

10. Thông tin về thiết bị chính:

 Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân AVANCE III

 

 

 

1. Tên, ký mã hiệu: Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân AVANCE III

2. Hãng, nước sản xuất: Bruker Biospin - Thụy Sỹ.

3. Đơn giá: 29.300.380.000 đ (Hai mươi chín tỷ ba trăm triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng).

4. Nơi lắp đặt: Trung tâm các phương pháp Phổ ứng dụng, Viện Hóa Học - Phòng 131, nhà A18/4 tầng.

5. Cán bộ vận hành: Đặng Vũ Lương, Đỗ Thị Thanh Xuân, Nguyễn Quang Tâm , cán bộ Trung tâm các phương pháp phổ ứng dụng.

6. Thông số kỹ thuật và tính năng chủ yếu của thiết bị:

-  Tần số cộng hưởng proton: 500 MHz;

-  Nam châm siêu dẫn: Ascend, cường độ 11,7 Tesla (117 kOe);

-  Số kênh (Channels) : 02, có thể nâng cấp lên 8 kênh;

-  Đầu đo: 02 đầu đo, đo được phổ 1D-NMR, 2D NMR đồng nhân và dị nhân cho tất cả các đồng vị có mô men từ hạt nhân (I≠0):

          Đầu đo BBFO, 5mm, độ nhạy 1H = 650:1, 13C = 250:1.

          Đầu đo BBI, 5mm, độ nhạy 1H: 750:1.

-  Phần mềm hệ thống: Topspin, version 3.2;

-  Phần mềm mở rộng: Thống kê NMR AMIX;

-  Vùng nhiệt độ đo: -100 ÷ +100 oC, sử dụng tác nhân lạnh Nitơ lỏng.

-  Có chức năng tự động thay mẫu với 16 vị trí đặt mẫu.

                   7.     Tình hình quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị từ khi nghiệm thu bàn giao thiết bị:

           - Viện Hóa học giao cho Trung tâm các phương pháp phổ ứng dụng trực tiếp quản lý, khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu đo mẫu của các đơn vị trên cả nước.

            Tổng số mẫu đo được đến tháng 11/2015(5 tháng): 700 mẫu.

            Kinh phí thu (5 tháng): 212.800.000 đ.

(700 mẫu x 1,6 phổ/mẫu x 190.000 đ/phổ = 212.800.000đ)

 
          - Hình thức quản lý: Theo Quy định quản lý và sử dụng các trang thiết bị dùng chung của Viện Hóa học.