Vietnam English

Tiềm lực trang thiết bị

Thiết bị phân tích nhiệt DTA/ DSC/TGA


 1.      Tên, ký mã hiệu: Thiết bị phân tích nhiệt (DTA/ DSC/TGA) Labsys Evo S60/58988


2.      Hãng, tên nước: Hãng Setaram (Pháp)

3.      Nơi lắp đặt: Phòng 236, tầng 2, nhà A18, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học  và Công nghệ Việt Nam (số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

4.      Thông số kỹ thuật và tính năng chủ yếu của thiết bị:

-         Ba phép đo: Phân tích nhiệt vi sai (DTA), Nhiệt lượng quét vi sai (DSC) và Phân tích nhiệt-trọng lượng (TGA);

-         Khoảng nhiệt độ đo: Từ nhiệt độ phòng đến 1400oC;

-         Độ chính xác:     Nhiệt độ: 0,1oC; Khối lượng: 0,1 mg.

5.      Tình trạng thiết bị hiện nay: Hoạt động ổn định với các tính năng và thông số kỹ thuật trên.

6.      Địa chỉ liên hệ:

-         Họ và tên: Chị Phạm Thị Thuận

-         Số điện thoại: (04) 3756 4406; Di động: 01666571841

-         Địa chỉ: Phòng Hóa Vô cơ, Viện Hóa học

-         Email: thuanpv@gmail.com

7.      Chi phí đo mẫu: Tùy thuộc vào nhiệt độ đo

Yêu cầu đo

Đơn giá

Đo DTA-TGA: Từ nhiệt độ phòng đến 800oC

200.000 đ/mẫu

Đo DTA-TGA: Từ nhiệt độ phòng đến 1000oC

300.000/mẫu