Vietnam English

Tiềm lực trang thiết bị

Thiết bị sắc khí lỏng hiệu năng cao ghép nối khối phổ HPLC-MS Agilen 1100

 

1.Tên, ký mã hiệu:  Khối phổ kế HPLC-MS Agilent 1100

2.     Hãng, nước sản xuất: Agilent Technologies, Mỹ.

3.     Năm đưa vào sử dụng:  Năm 2004

4.     Thông số kỹ thuật chính:

-         Nguồn ion hóa: ESI, APCI.

-         Phân tích khối: Cơ chế bẫy ion (Trap).

-         Độ phân giải : 2.000 ÷ 4.000 FWHM.

-         Giải khối: m/z 50 – 2.000.

5.     Tính năng tác dụng chính:

-         Đo phổ khối (MS) ở các chế độ ion hóa khác nhau (ion âm, ion dương, ESI, APCI), khối phổ nhiều lần (MSn)

-         Xác định khối lượng phân tử của các đơn chất hay hỗn hợp chất hữu cơ.

-         Xác định định tính, định lượng của hợp chất hữu cơ trong mẫu.

6.     Tình trạng thiết bị hiện nay: Đang hoạt động bình thường. 

7.     Địa chỉ liên hệ:

-         Trung tâm các phương pháp phổ ứng dụng, Viện Hóa học

-         Cán bộ phụ trách: ThS. Ngô Văn Quang.

-         Điện thoại  : 04 37563788, 0904224935.

-         Địa chỉ: Phòng 128, nhà A18, Viện Hóa học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

8.     Chi phí đo mẫu:

  Yêu cầu đo

Đơn giá

01 phổ HPLC

     200.000đ

01 phổ MS

200.000đ

01 phổ HPLC-MS

400.000đ