Vietnam English

Thông báo

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt II năm 2020

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN HOÁ HỌC

--------------------

 THÔNG BÁO

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT II NĂM 2020  

 

Ngày 01/10/2020, Ban kiểm tra, sát hạch của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt II năm 2020 của Viện Hóa học đã  tổ chức phỏng vấn trình độ năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ của thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức. 

Kết quả tổng hợp như sau: 

TT

Họ và tên thí sinh

Kết quả vòng 1

(kiểm tra phiếu dự tuyển)

Kết quả vòng 2

(tính theo thang điểm 100)

1

Nguyễn Quỳnh Hoa

Đạt

86,5

             Căn cứ vào kết quả và chỉ tiêu tuyển dụng, thí sinh Nguyễn Quỳnh Hoa đã trúng tuyển vào chức danh Nghiên cứu viên, hạng I (mã số V.05.01.03), chuyên ngành Hóa môi trường. 

Viện Hóa học thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt II năm 2020 để các đơn vị, cá nhân và thí sinh được biết./.  

 

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)  

Nguyễn Văn Tuyến