Vietnam English

Thông báo

Kết quả xét tuyển viên chức đợt III/2019

Ngày 14/10/2019, Ban kiểm tra, sát hạch của Hội đồng xét tuyển viên chức đợt III năm 2019 đã  tổ chức phỏng vấn trình độ năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ của thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức.

Kết quả xét tuyển như sau: 

 

TT

Họ và tên thí sinh

Kết quả vòng 1

Kết quả vòng 2 (thang điểm 100)

I. Chuyên ngành Hóa Hữu cơ

1

Lưu Đức Phương

Đạt

73,3

2

Phạm Thị Thu Trang

Đạt

48,3

3

Nguyễn Thị Linh

Đạt

45,0

II. Chuyên ngành Vô cơ – Hóa lý

1

Quách Thị Minh Thu

Đạt

78,7

III. Chuyên ngành Hóa Môi trường

1

Trần Đăng Thuần

Đạt

81,7

2

Đào Duy Khánh

Đạt

60,0


Căn cứ vào kết quả xét tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng, có 03 thí sinh trúng tuyển gồm:

I.    Nghiên cứu viên - chuyên ngành Hoá Hữu cơ (01 chỉ tiêu):

1.   Lưu Đức Phương          Phòng Công nghệ các chất có hoạt tính sinh học

II. Nghiên cứu viên - chuyên ngành Vô cơ – Hóa lý (01chỉ tiêu):

1. Quách Thị Minh Thu    Trung tâm Các phương pháp phổ ứng dụng

III. Nghiên cứu viên - chuyên ngành Hóa Môi trường (01 chỉ tiêu)

1.   Trần Đăng Thuần         Phòng Phân tích ứng dụng

Viện Hóa học thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt III, năm 2019 để các thí sinh và toàn thể cán bộ được biết./.

                                                                                                                                        Xử lý tin: Viện Hóa học