Vietnam English

Thông báo

Tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Hóa học

             

       Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Hóa học (9/1978 - 9/2018) và đón nhận Huân chương lao động  hạng Nhất do Nhà nước trao tặng, Viện Hóa học thông báo kế hoạch đến toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị như sau:

    1.   HỘI NGHI KHOA HỌC QUỐC TẾ  HÓA HỌC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thời gian: Từ 8 giờ 00’, thứ Hai, ngày 10/9/2018

Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà 8 tầng, Viện Hóa học

Thành phần: Tất cả cán bộ khoa học (biên chế và lao động hợp đồng)

     2.   LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP VIỆN HÓA HỌC

Thời gian: Từ 8 giờ 30’, thứ Sáu, ngày 14/9/2018

Địa điểm: Hội trường lớn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thành phần: Tất cả cán bộ (biên chế và lao động hợp đồng)

Trang phc:  Nam mặc comple hoặc áo trắng cà vạt, quần thẫm màu.

                      Nữ mặc áo dài truyền thống.

    Đề nghị các đơn vị nhắc nhở các cán bộ viên chức tham gia Hội nghị khoa học và Lễ Kỷ niệm đầy đủ, đúng giờ và nhiệt tình tham gia công tác chuẩn bị do Ban tổ chức phân công./.

 
                                                                                                                                                               Xử lý tin: Viện Hóa học