Vietnam English

Thông báo

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt II năm 2018

Ngày 18/5/2018, Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Hóa học (thành lập theo Quyết định số 340/QĐ-VHH ngày 18/5/2018 của Viện trưởng Viện Hóa học đã tổ chức xét hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức.

 Năm 2018, Viện Hóa học tổ chức xét tuyển viên chức đợt II, có 01 chỉ tiêu tuyển dụng và có 01 thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí chức danh chuyên ngành Hóa Phân tích - môi trường

 Sau khi xem xét hồ sơ dự tuyển, Hội đồng đã thảo luận và nhất trí với 01 

hồ sơ đăng ký dự tuyển có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng, cụ thể:

- Họ và tên: Phạm Thị Mai               Giới tính: Nữ

- Sinh ngày: 28/12/1993

- Đơn vị công tác: Phòng phân tích ứng dụng - Viện Hóa học

- Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường 

            Viện Hóa học thông báo thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt II năm 2018 để các đơn vị và cá nhân được biết./.
 
                                                                                                                                                        VIỆN HÓA HỌC