Vietnam English

Thông báo

Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng và phát triển công nghệ cấp VAST năm 2019

Thực hiện công văn số: 427/VHL-UDTKCN ngày 08/3/2018 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về việc đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về ứng dụng và phát triển công nghệ cấp VAST năm 2019, Viện Hoá học thông báo để các đơn vị đề xuất các nhiệm vụ KH&CN theo hướng dẫn xây dựng đề xuất; cụ thể:

1.     Hướng đề tài KHCN hợp tác với địa phương, bộ, ngành (UDNGĐP

2.     Hướng dự án sản xuất thử nghiệm (UDSXTN)

3.     Hướng nhiệm vụ phát triển công nghệ (UDPTCN)

4.     Hướng dự án sản phẩm thương mại hóa (UDSPTM)

 

(Xem chi tiết bản hướng dẫn và các phụ lục trên Website Viện Hóa học: vienhoahoc.ac.vn/ Thông báo).

Các đề xuất bằng văn bản gửi về Viện Hóa học (qua Phòng Quản lý tổng hợp CV. Nguyễn Thị Hiểu. File điện tử gửi về địa chỉ: vanthu@ich.vast.vn) trước 16h30’ ngày 10/4/2018 để kịp tổng hợp báo cáo theo đúng thời hạn. 

 MẪU HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẢI TẠI ĐÂY: