Vietnam English

Thông báo

Thông báo cấp mã số BHXH cho người lao động

Thực hiện Công văn số 2252/BHXH-QLT ngày 30/8/2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc rà soát mã số BHXH đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT (kèm thư ngỏ) và Thông báo của Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy; hiện nay Viện Hóa học còn 69 cán bộ có số sổ bảo hiểm xã hội nhưng chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội (có danh sách cụ thể kèm theo).

Viện Hóa học yêu cầu:

- Trưởng đơn vị thông báo đến cá nhân có trách nhiệm kê khai trên

- Cá nhân kê khai tờ khai theo mẫu TK1-TS (bao gồm phần khai phụ lục thành viên hộ gia đình) và nộp kèm bản photo sổ hộ khẩu gia đình (hoặc sổ tạm trú).

 (Mẫu TK1-TS, bản Hướng dẫn kê khai đăng tải từ trang Web của Viện Hóa học theo đường link: vienhoahoc.ac.vn/thongbao)

 
Đề nghị cá nhân trên hoàn thiện hồ sơ và gửi về Viện Hóa học (qua bộ phận Tổ chức: chị Trần Thị Hạnh) trước ngày 28/10/2017 để Bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy kịp thời cấp mã số BHXH và có cơ sở để cấp thẻ Bảo hiểm y tế năm 2018.