Vietnam English

Thông báo

Xét đặc cách bổ nhiệm chức danh NC khoa học và chức danh công nghệ hạng I không qua thi thăng hạng

Thực hiện Công văn số 932/VHL-TCCB ngày 15/5/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ hạng I không qua thi thăng hạng; Viện Hóa học gửi nội dung Công văn trên đến các đơn vị trực thuộc và yêu cầu Trưởng các đơn vị rà soát, cá nhân nào đáp ứng đủ các tiêu chuẩn xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh hạng:

1. Chức danh Nghiên cứu khoa học hạng I (Nghiên cứu viên cao cấp)

2. Chức danh Công nghệ hạng I (Kỹ sư cao cấp)

(có các loại mẫu: đơn, lý lịch viên chức, lý lịch khoa học và bản nhận xét gửi kèm theo Công văn)

Đề nghị hoàn thiện hồ sơ và nộp về phòng Quản lý tổng hợp - Viện Hóa học (qua CV. Nguyễn Lan Anh) trước ngày 27/5/2017 để kịp thời tổng hợp gửi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem xét, giải quyết.