Vietnam English

Thông báo

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt III, năm 2016

Ngày 14/12/2016, Hội đồng xét tuyển viên chức đợt III năm 2016 (thành lập theo Quyết định số 522/QĐ-VHH ngày 13/12/2016 của Viện trưởng Viện Hóa học) đã tổ chức xét tuyển hồ sơ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức 2016.

Năm 2016, Viện Hóa học tuyển dụng đợt III gồm 01 chỉ tiêu biên chế, chuyên ngành Hóa Cao phân tử và có 01 thí sinh đăng ký dự tuyển:

Họ và tên: Hoàng Thị Phương

Năm sinh: 1986

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Công nghệ vật liệu polyme và Compozit

Đơn vị công tác: Phòng Vật liệu Polyme - Viện Hóa học.

Sau khi xem xét hồ sơ dự tuyển, Hội đồng đã thảo luận và nhất trí thông qua  hồ sơ của thí sinh Hoàng Thị Phương, đạt yêu cầu về điều kiện và được dự tuyển viên chức đợt III, năm 2016

Viện Hóa học thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức đợt III năm 2016 để các đơn vị và cá nhân được biết./.