Vietnam English

Thông báo

Thông báo về việc xin gia hạn thời gian đào tạo trình độ TS

THÔNG BÁO

V/v xin gia hạn thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ.

 

  Thực hiện văn bản thỏa thuận hợp tác ngày 27/9/2016 giữa Học Viện Khoa học và Công nghệ và Viện Hóa học trong hoạt động đào tạo sau đại học từ năm 2016 và danh sách Nghiên cứu sinh đã được Học viện Khoa học và Công nghệ bàn giao, Viện Hóa học thông báo:

Các NCS kết thúc khóa đào tạo trong năm 2016, nếu chưa đủ điều kiện bảo vệ Luân án tiến sĩ cấp cở sở đúng hạn, đề nghị nộp hồ sơ xin gia hạn thời gian đào tạo về Viện Hóa học trước ngày 28/10/2016  để tổng hợp trình Học viện Khoa học và Công nghệ ra quyết định cho phép gia hạn.  NCS được gia hạn sẽ nộp học phí 1.000.000 đ/tháng, tùy theo thời gian được gia hạn.

(Danh sách NCS và mẫu hồ sơ xin gia hạn gửi kèm theo)

Hết thời hạn đào tạo (kể cả thời gian gia hạn),  NCS chưa hoàn thành bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp cơ sở sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc bảo vệ luận án (thù lao phản biện độc lập, thù lao hội đồng,….), gồm:

-  Phí bảo vệ 3 chuyên đề và tiểu luận tổng quan: 3.000.000đ/lần

-  Phí tổ chức Hội thảo Luận án tiến sĩ: 500.000 đ/lần

-  Phí bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở: 7.000.000đ/lần

-  Phí phản biện độc lập: 1.900.000 đ/người/lần

-  Phí bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện KHCN: 10.000.000đ/lần

Viện Hóa học thông bảo để các đơn vị trực thuộc, các cán bộ hướng dẫn Nghiên cứu sinh và các học viên biết và thực hiện theo quy định.

Hồ sơ xin gia hạn thời gian đào tạo nộp về phòng Quản lý tổng hợp - Bộ phận văn thư (Qua CV. Nguyễn Thị Hiểu, điện thoại 04.37564312).


Danh sách NCS 
 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KẾT THÚC ĐÀO TẠO NĂM 2016

 

STT

Họ và tên

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Hướng dẫn 1,

Hướng dẫn 2,

Ghi chú

Cơ quan công tác

Cơ quan công tác

 

NCS TRONG HẠN

1.     

Lại Thị Thúy

11/2012

10/2016

PGS.TS. Đỗ Trường Thiện
Viện Hóa học

 

2.     

Võ Thị Quỳnh Như

11/2012

10/2016

GS.TSKH. Trần Văn Sung
Viện HH

TS. Trần Văn Lộc
Viện HH

 

3.     

Nguyễn Thị Liễu

11/2012

10/2016

GS.TSKH. Trần Văn Sung
Viện HH

PGS.TS. Đinh Thị Phòng
Bảo tàng thiên nhiên VN

 

4.     

Đặng Xuân Quý

11/2012

10/2016

TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Viện HH

TS. Dương Ngọc Tú

Viện HH

 

5.     

Vũ Thị Kim Thoa

11/2012

10/2016

PGS.TS. Phan Thị Bình
Viện HH

TS.Vũ Đức Lợi
Viện HH

 

6.     

Trịnh Thị Thủy

11/2012

10/2016

TS. Vũ Đức Lợi
Viện HH

TS. Lê Thị Trinh
Trường ĐH Tài Nguyên và Môi trường

 

7.     

Nguyễn Thị Huyền

11/2012

10/2016

GS.TSKH. Trịnh Xuân Giản
Viện HH

TS. Trịnh Anh Đức
Viện HH

 

8.     

Quản Cẩm Thúy

11/2012

10/2016

TS. Lê Trường Giang
Viện HH

 

9.     

Bùi Thị Phương Thảo

11/2012

10/2016

TS. Đỗ Phúc Quân
Trường ĐH Khoa học tự nhiên

PGS.TS. Trần Đại Lâm
HVKHCN

 

10.               

Trần Quốc Toàn

11/2012

10/2016

PGS.TS. Trần Đại Lâm
HVKHCN

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi
Viện HH

 

11.               

Nguyễn Trung Đức

12/2013

12/2016

GS.TS. Nguyễn Văn Khôi
Viện HH

TS. Nguyễn Thanh Tùng
Viện HH

 

12.               

Phạm Thị Huyền

12/2013

12/2016

GS.TS. Trần Văn Sung
Viện HH

TS. Trần Thị Phương Thảo

 

13.               

Nguyễn Hoàng Sa

12/2013

12/2016

PGS.TS. Trịnh Thị Thủy
Viện HH

TS. Nguyễn Thanh Tâm
Viện HH

 

14.               

Đặng Viết Hậu

12/2013

12/2016

TS. Trần Văn Lộc
Viện HH

PGS.TS. Trịnh Thị Thủy
Viện HH

 

15.               

Nguyễn Văn Tuấn

12/2013

12/2016

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Viện HH

TS. Trần Thị Phương Thảo
Viện HH

 

16.               

Nguyễn Tiến Dũng

12/2013

12/2016

GS.TS. Nguyễn Văn Tuyến
Viện HH

TS. Nguyễn Quang Trung
Viện HH

 

17.               

Lê Thị Tú Anh

12/2013

12/2016

TS. Đoàn Duy Tiên
Viện HH

GS.TS. Anders Dalsgaard

 

18.               

Lưu Thị Việt Hà

12/2013

12/2016

PGS.TS. Lưu Minh Đại
Viện LHVL

TS. Đào Ngọc Nhiệm
Viện KHVL

 

19.               

Quách Thị  Minh Thu

12/2013

12/2016

PGS.TS. Thành Thị Thu Thủy
Viện Hóa học

PGS.TS. Trần Thị Thanh Vân
Viện nghiên cứu và ứng dụng Nha Trang

 

 

NCS ĐÃ GIA HẠN

 

20.               

Phạm Thị Thu Hà

10/2011

10/2015

PGS.TS. Lê Lan Anh
Viện Hóa học

TS. Vũ Đức Lợi
Viện Hóa học

 

Gia hạn đến 18/10/2016

21.               

Phan Thanh Phương

10/2011

10/2015

PGS.TS. Lê Lan Anh
Viện Hóa học

TS. Vũ Đức Lợi
Viện Hóa học

Gia hạn đến 18/10/2016

22.               

Nguyễn Thị Diêp

10/2011

10/2015

PGS.TS. Lưu Đức Huy

Gia hạn đến 18/10/2016

23.               

Nguyễn Ngọc Hiếu

11/2012

10/2015

TS. Dương Ngọc Tú
Viện Hóa học

PGS.TS. Dương Anh Tuấn
Viện Hóa học

Gia hạn đến 14/11/2016

24.               

Phạm Tuấn Linh

11/2012

10/2015

TS. Vũ Đức Lợi
Viện Hóa học

PGS.TS. Nguyễn Hồng Khánh
Viện CNMT

Gia hạn đến 14/11/2016

25.               

Đặng Quốc Trung

11/2012

10/2015

TS. Vũ Đức Lợi
Viện Hóa học

TS. Dương Tuấn Hưng
Viện HH

Gia hạn đến 14/11/2016

26.               

Tạ Thủy Nguyên

11/2012

10/2015

TS. Lê Trường Giang

GS. Hans Christian Bruun Hansen

 

Gia hạn đến 11/2016