Vietnam English

Thông báo

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt II, năm 2016

Ngày 21/10/2016, Ban kiểm tra, sát hạch của Hội đồng xét tuyển viên chức đã  tổ chức phỏng vấn trình độ năng lực, chuyên môn và nghiệp vụ của các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức đợt II, năm 2016.

Kết quả xét tuyển của các thí sinh như sau:

 Căn cứ vào kết quả xét tuyển và  chỉ tiêu tuyển dụng, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2016 đề nghị Viện trưởng Viện Hóa học công nhận tuyển dụng 06 thí sinh vào chức danh Nghiên cứu viên (hạng II) với chuyên ngành:

I.    Chuyên ngành Hóa Hữu cơ (02 chỉ tiêu):

1. Trần Thị Yến          TT XS liên ngành về Hóa HCTN giữa VN-VAQ

2.  Lê Thị Thu Hà        Phòng Tổng hợp Hữu cơ

 II.     Chuyên ngànHóa Vô cơ (01 chỉ tiêu):

1.       Nguyễn Thị Vân Anh        Phòng Điện hóa ứng dụng

III. Chuyên ngành Hóa Phân tích (02 chỉ tiêu):

1. Đặng Thị Mai                     Phòng Hóa sinh môi trường

2. Trịnh Hồng Quân               Phòng Hóa phân tích

IV. Chuyên ngành Hóa Cao phân tử (01 chỉ tiêu):

1.     Trần Thị Thanh Hợp         Phòng Polyme chức năng và Vật liệu nano

 Viện Hóa học thông báo kết quả xét tuyển viên chức đợt II, năm 2016 để các thí sinh và toàn thể cán bộ trong đơn vị được biết./.

                                                                                                   VIỆN TRƯỞNG

đã ký 

 Nguyễn Văn Tuyến